Brannvernkurs - Ansvarlig for brannsikkerheten, bedriftsinterntKursarrangør: If Sikkerhetssenter
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr bedriftsinternt brannvernlederkurs for ansvarlig for brannsikkerhet i bedriften. Våre instruktører har lang erfaring og bakgrunn bl.a. fra brannvesen. De loser deltakerne trygt igjennom to nyttige og spennende kursdager.

Innhold:
Kurset er for ansvarlige for brannsikkerheten i bedriften og gjennomføres som en kombinasjon av teori, branndemonstrasjoner og oppgaver om temaer som branndokumentasjon og risikovurdering, samt realistiske slokke- og evakueringsøvelser. Etter endt kurs skal deltakerne ha nødvendig kunnskap og kvalifikasjoner for å kunne ivareta og videreutvikle virksomhetens brannforebyggende oppgaver. For den som er ny i rollen som ansvarlig vil kurset gi et godt grunnlag for å komme i gang med det brannforebyggende arbeidet.

På kurset blir følgende temaer gjennomgått:
• Branntekniske lover og gjeldende forskrifter
• Brann- og eksplosjonsvernloven
• Internkontrollforskriften og Forskrift om brannforebygging med fokus på eiers og brukers plikter og oppgaver.
• Forsikringsselskapenes krav i sikkerhetsforskrifter
• Eiers og brukers plikter og roller vedrørende brannsikkerhet
• Branndokumentasjon med struktur, innhold og eksempler på de vanligste forhold som skal dokumenteres, inklusiv rutiner for egenkontroller.
• Vær forberedt til kommunens tilsyn kommer
• Risikokartlegging i egen virksomhet, hva er risiko, hvordan kartlegge og hvordan behandle risiko
• Brannteori i praksis og realistiske demonstrasjoner
• Hvordan branner oppstår, og de vanligste brannårsakene
• Praktiske demonstrasjoner som viser hvordan ulike tekniske installasjoner virker ved brann
• Gjennomgang av slokkeutstyr, slokkemidler og rutiner for kontroll og vedlikehold

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Kurset er ment for alle som har ansvar for, eller som har oppgaver rettet mot, brannsikkerhet i bygg. HMS-ledere, driftsansvarlige, bedriftsledere, byggeiere, eiendomsforvaltere og andre med ansvar for og oppgaver rettet mot brannsikkerhet. Og selvfølgelig den som har ansvaret for brannsikkerhet i bedriften.

Eksamen / sertifisering:
Deltakerne får kursbevis som også kan benyttes som HMS-dokumentasjon

Vis flere tilsvarende kurs: