Tilrettelegging til årsoppgjøret - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 7 timer
Pris: fra 3.100

Vi tilbyr kurs i tilrettelegging til årsoppgjøret som nettkurs. Kurset gir en grundig innføring i hva som må avstemmes og dokumenteres før årsoppgjøret utarbeides.

Med praktiske eksempler viser vi hvordan man dokumenterer de enkelte regnskapspostene, periodiserer og kontrollerer disse slik at grunnlaget for det påfølgende årsoppgjøret blir så korrekt som mulig. Målsettingen er å perfeksjonere kvaliteten på avstemminger og dokumentasjon pr. 31.12. Vi drøfter også planleggingen gjennom vinteren med samarbeidet mellom saksbehandler, årsoppgjørsprodusent og revisor for en god framdrift. Videre ser vi på spesielle tema med stor risiko for feil i regnskapet.

Innhold:
• Kort om kravene i GRFS
• Tilrettelegging av saldobalanse 31.12
• Nødvendige vurderinger pr. 31.12
• Nødvendige avstemminger og dokumentasjoner
• Nødvendige tilleggsopplysninger pr. 31.12
• Samhandlingen med kunden på sentrale poster
• Kritiske vurderingsposter pr. 31.12
• Aksjonærlån/mellomregningskonti
• Planlegging og samhandling internt og med revisor
• Arbeidsbelastning og fordeling av arbeidsoppgaver

Undervisningsform:
Streamet forelesning med stort fokus på praktiske eksempler på hvordan vi kan gjennomføre dette viktige arbeidet. Gjennom case vurderer vi en konkret saldobalanse og drøfter hvilke vurderinger som må gjøres og hvilke dokumentasjoner som må foreligge pr. 31.12. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• Regn 1 time
• Bokf. 5 timer
• RF/GRFS 1 time

Revisor:
• Regn 6 timer
• Annet 1 time

Målgruppe for kurset

Kurset er aktuelt for deg som arbeider med eller påvirker kvaliteten i avstemming og dokumentasjon av regnskaper pr. 31.12. Kurset passer for alle som ønsker å lære om dokumentasjon med tilhørende avstemminger pr. 31.12, uansett kunnskapsnivå. Som deltaker vil du få en grundig innføring i hvilke avstemminger, kontroller og dokumentasjoner som er nødvendig for å sikre en korrekt, periodisert og kvalitetssikret regnskapsleveranse pr. 31.12.

Vis flere tilsvarende kurs: