Skattedagen 2019Kursarrangør: Wolters Kluwer Norge AS
Sted: Hordaland, Bergen
Hordaland
Kursadresse: Sandbrogaten 5, 5003 Bergen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: 2.900

Wolters Kluwer og Skattebetalerforeningen inviterer til årets Skattedag. Går du på dette kurset vet du at du ikke har gått glipp av viktige endringer!

INNHOLD
Fra 2019 har det skjedd og vil skje en rekke endringer på skatteområdet.

På skattedagen blir du oppdatert på alle relevante nyheter for 2019 og 2020. Nytt i år blir eget spesialtema om generasjonsskifte av næringsvirksomhet – som er svært aktuelt på grunn av ny lov om arv og dødsboskifte (arveloven).

Kurset er vinklet mot små og mellomstore foretak, med utstrakt bruk av praktiske eksempler. Det legges opp til interessante utvekslinger av synspunkter og erfaringer.

Vi ser blant annet på muligheter og tilpasninger knyttet til:

• Endringer i statsbudsjettet for 2020

• Revidert budsjett og oppdatering for 2019

• Nye relevante dommer og uttalelser

• Generasjonsskifte av næringsvirksomhet

- Ny lov om arv og dødsboskifte (arveloven)

Kursdokumentasjon

Når du bestiller dette kurset får du ettersendt Skattebetalerforeningens populære kursmappe. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert.

Boken er perfekt som oppslagsverk, og du har på den måten glede av kurset i hele 2020.

I tillegg vil du ha elektronisk tilgang til kursmappen i løpet av november.

Oppdateringstimer:
For regnskapsførere og revisorer: 5 timer skatte-/avgiftsrett og 2 timer rettslære
For advokater: 7 timer oppdatering

MÅLGRUPPE
Kurset er et godt tilbud til regnskapsførere, økonomi medarbeidere, revisorer, bedriftsledere og andre som ønsker å holde seg oppdatert på skatteområdet.

Kursholder: Advokat Trond Olsen, Skattebetalerforeningen