Offentlige anskaffelserKursarrangør: Universell Utforming AS
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Foredrag
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurset Offentlige anskaffelser. Prosessen med å gjennomføre offentlige anskaffelser er omfattende. Vi holder kurs og foredrag rundt omkring i landet.

Innhold:
Prosessen med å gjennomføre offentlige anskaffelser er omfattende. På dette kurset lærer du hvordan man skal ivareta universell utforming i alle deler av prosessen, hva slags krav man skal stille, hvordan kontrollere at det man har kjøpt er universelt utformet og annet. Kurset omfatter et kurshefte som gjennomgår de enkelte temaene.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker at vi skal holde kurs eller et foredrag på din arbeidsplass, om offentlige anskaffelser – ta kontakt med fagansvarlig
Rudolph Brynn:
Utdanning:
Cand. Polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og mastergrad i statsvitenskap fra College of Europe i Brugge, Belgia.

Arbeidserfaring:
36 års yrkeserfaring fra blant annet Sosial- og helsedepartementet, EuroPas (konsulentfirma i Brussel, Belgia) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, European Disability Forum (Brussel), Deltasenteret, Nasjonalt Dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne og Standard Norge.

Erfaring knyttet til universell utforming:
Har arbeidet med tilgjengelighet og universell utforming både nasjonalt og internasjonalt siden slutten av 1990-tallet, blant annet gjennom utarbeidelse av veiledninger, kurs, analyse av norsk og europeisk lovgivning, utredninger, foredrag og prosjektarbeid. Dette har omfattet universell utforming på flere områder, blant annet informasjons- og kommunikasjonsteknologi, tjenester, transport og annet. Har utviklet informasjonsportalen reisekjeden.no og vært prosjektleder for ti norske standarder (Norsk Standard) som dekker ulike aspekter av universell utforming, som brukermedvirkning og tjenester.