Ny pedagognorm - nettkurs over 2 kvelderKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 17:00 - 19:30
Varighet: 2 kvelder
Pris: 1.780
Neste kurs: 26.01.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr nettkurs over 2 kvelder om ny pedagognorm. Dette todelte kurset handler om å styrke og bevisstgjøre pedagogiske ledere i arbeidet med å utvikle den pedagogiske praksisen, gjennom systematisk sammenheng mellom planlegging og dokumentasjon.

Innhold:
Her presenteres verktøy som pedagogiske ledere kan benytte for å strukturere det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Hvordan ha fokus på å lede, være en god rollemodell for andre ansatte og barna, samt ha fokus på faglig innhold i hverdagen i barnehagen?

Program tirsdag:
Barnehagefaglig kompetanse:
• Hva betyr det i praksis
• Hvordan deler vi kompetansen med våre medarbeidere
• Hvordan kan vi legge til rette for systematisk veiledning

Program torsdag:
Planlegging:
• Hvem planlegger vi for
• Hva planlegger vi - lek, aktivitet, dagsrytme, konflikthåndtering, påkledning
• Hvordan får vi barna med i planleggingen

Dokumentasjon:
• Hvordan dokumenterer vi det vi planlegger
• Hvordan evaluerer vi gjennomføring av planene
• Hva reflekterer vi over og hvordan gjør vi det
• Hvordan får vi barna med på refleksjon og vurdering

Fokus er på pedagogiske lederes utfordringer og muligheter knyttet til ny pedagognorm, med vekt på praktisk kunnskap. Ta kurset sammen med en eller flere pedagogkollegaer - diskuter og reflekter underveis og i etterkant!

Kursholder: Cathrine Ask

Cathrine Ask er barnehagelærer med videreutdanning i veiledning og hovedfag i praktisk kunnskap. Hun har jobbet 25 år i barnehage på alle nivåer, og undervist i pedagogikk på universitet og på barne- og ungdomsarbeiderfag. Cathrine jobber nå med et forskningsprosjekt i Bodø kommune og veileder styrere i ulike prosjekter i andre kommuner. Hun har lang fartstid som kursholder og veileder. Cathrine Ask har gitt ut bøkene “Hverdagslæring i barnehagen” og «Rammeplanen og hverdagen i barnehagen».