Kurs i flensearbeid iht til NS-EN 1591 - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i flensearbeid iht til NS-EN 1591. Alle som skal lede eller gjøre selvstendig arbeid (utførende fagperson) på flense forbindelser i rørsystem skal ha gjennomgått en grunnleggende opplæring på flensearbeid som omfatter de typer flense forbindelser som finnes på anlegget.

Innhold:
Opplæringen skal bestå av en del med teori, en del med praktiske oppgaver og en avsluttende nettbasert eksamen samt en praktisk prøve. Kun ved bestått eksamen er man sertifisert til å jobbe med flense forbindelser.

Opplæring i flense forbindelser er i samsvar med NS-EN 1591, inneholder følgene hovedpunkter:
• Generelle forholdsregler for helse og sikkerhet ved arbeid på flense forbindelser.
• Vanlige årsaker til feil i pakninger i flense forbindelser.
• Lagring, håndtering, forberedning og plassering av pakninger.
• Sikker demontering av flenseforbindelser.
• Forberedning av tetningsoverflaten.
• Identifisering av feil og mangler.
• Sammenstilling av flensoverflatene med likt mellomrom mellom flatene.
• Viktigheten av smurning og hvor det skal smø
• Boltetrekkemønster og viktigheten av mø
• Manuell momenttiltrekking.
• Trygg bruk og håndtering av hydraulisk momentverktøy
• Bekrefte at en flenseforbindelse kan operere i produksjonen

Opplæringen i kompaktflenseforbindelse bør i tillegg til hovedpunktene over, legge vekt på følgende punkter:
• Krav til trekking av kompaktflenser.
• Identifisering av riktig tettningsring og riktig type material.
• Trekkemetoder og trekkemønster for kompaktflenser.
• Inspeksjon av kompaktflensene før trekking.
• Inspeksjon av flense forbindelsen etter trekking.
• Åpning av kompaktflensforbindelsen på en trygg måte, og som ikke skader tetningsflatene.

Det skal også bli gitt opplæring i følgende punkter:
• Hvordan man finner riktig P&ID og forståelse av dokumentet.
• Hvordan man finner ISO-tegninger og hvordan man bruker dette dokumentet til å finne viktig informasjon.
• Varighet sertifisering
• Forståelse av Piping spec., viktigheten av dette dokumentet og hvordan man bruker dette dokumentet til å finne viktig informasjon.

I tillegg til de datofestede kursa kan kurs også kjøres på forespørsel!
Våre treningsjigger er transportable så vi kan kjøre internkurs i hele landet.

Kursmateriale:
Kursavgiften inkluderer mat og drikke på vårt kurssenter

Kursbevis/sertifikat:
Varighet på sertifiseringen er 5 år. Før sertifiseringen er utløpt må sertifikatholder gjennomføre repetisjonskurs med test innen flensearbeid for å fornye sitt sertifikat, og igjen være godkjent for arbeid på flense forbindelser.

Dersom det er gått lenger enn 6 mnd mellom relevant arbeid på flense forbindelser må sertifikatholder gjennomføre repetisjonskurs, for igjen å få gyldig sertifikat for å gjøre flensearbeid.


Avbestillingsfrist er 10 virkedager før kursstart.
Avbestilling 5 - 10 virkedager før kursstart belastes med 50% av kursavgift.
Ved avbestilling senere enn 5 virkedager før kursstart, belastes 100% av kursavgiften.
Kursavgiften Inkludere kursmateriale og lunsj hver dag
Kursavgift re-sertifisering Inkludere kursmateriale og lunsj.
Vi tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure

Vis flere tilsvarende kurs: