Kontroll av årsregnskap og skatteskjemaer 2020- nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 5 timer
Pris: fra 2.500

Vi tilbyr kurs om kontroll av årsregnskap og skatteskjemaer 2020 som nettkurs. Kurset tar sikte på å gi deg en god innføring i kontroll av årsoppgjør og skatteskjemaer. Skatteskjemaene for regnskapsåret 2018 ligger til grunn for kontrollen.

Man legger her opp til enten en egenkontroll, eller kontroll av kollega for å forebygge feil i skatteskjemaer og offisielt regnskap med noter og eventuell årsberetning før materialet sendes til Altinn. Erfaringen tilsier at en slik kontroll både er nødvendig og nyttig for å unngå vesentlige feil i kontorets årsoppgjørsproduksjon.

Innhold:
• Praktisk gjennomføring av kontrollen
• Prinsipper for årsoppgjøret
• Kontroll av div. ligningsskjemaer
• Kontroll av aksjeselskap
• Kontroll av enkeltpersonforetak
• Kontroll av årsregnskap med noter
• Kontroll av årsberetning
• Kontroll av AS uten revisor

Undervisningsform:
Nettkurs - streamet forelesning. Tilgjengelig 180 dager etter kjøpstidspunkt. Hele kontrollopplegget er bygd opp i et Excel ark med forskjellige arkfaner for de forskjellige temaene. Vi gjennomgår alle sentrale skatteskjemaer både for aksjeselskap og enkeltpersonforetak uten av vi drøfter «spesialiteter». Vi drøfter også innhold i noter og eventuell beretning, samt vår rådgivningsrolle vedr. formaliteter, protokoller etc. Dette innebærer at kontrollopplegget vil fungere godt for en meget stor andel av kontorets kundemasse.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• S/A 2,5 timer
• Regn 1,5 time

Revisor:
• Skatt 2,5 timer
• Regn 1,5 time

Målgruppe for kurset

Kurset er beregnet for deg som enten skal gjennomføre kontroll av egne utarbeidede årsoppgjør eller for deg som skal kontrollere en kollega. Det anbefales å benytte erfarne autoriserte regnskapsførere til dette kontrollarbeidet. Kurset passer også for deg som jobber i økonomi / regnskapsavdeling, og utarbeider selskapets skatteskjemaer og årsregnskap.