ForhandlingsteknikkKursarrangør: NIMA Utdanning
Sted: Stavanger sentrum
          Rogaland, Stavanger
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Varighet: 5 dager
Pris: 19.990

Vårt populære kurs, Innkjøpsforhandlinger forhandlingsteknikk styrker deg som innkjøper og forhandler i situasjoner hvor gevinstene kan bli betydelige. Ta del i et praktisk, rettet kurs i forhandlingteknikk. Vi lover deg en solid kompetanseheving som vil gi deg suksess i din neste forhandling.

Kursinnhold:
• Grunnleggende innføring i forhandlingsteknikk
• Ulike typer forhandlinger
• Forhandlingens ulike faser
• Ulike roller i en forhandlingssituasjon
• Kommunikasjonens betydning for å lykkes
• Bruk av kalkyler og lærekurver under forhandling
• Gjennomgang av de viktigste kontraktstypene
• Gjennomføring av simulerte forhandlinger
• Analyse og evealuering av simulerte forhandlinger med bruk av videostøtte

Kurset har et begrenset antall plasser for å sikre deg en god kursopplevelse og tett oppfølging underveis i kursdagene.

Målgruppe for kurset

Kurset passer for deg som deltar i forhandlingsmøter, utenfor innkjøp. På dette kurset møter du hovedsaklig innkjøpere, men også ledere og selgere som ser kurset som en nyttig mulighet for praktisk forhandlingstrening- og forståelse for de som sitter på andre siden av bordet.

Eksamen / sertifisering

Frivillig eksamen kan avlegges i etterkant av kurset for den som ønsker.

Alle kursdeltakere mottar kursbevis i etterkant av kurset. Dersom du avlegger eksamen, vil du i tillegg motta et eksamensbevis med din karakter.

Vis flere tilsvarende kurs: