Dokumentasjon av balansen - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 timer
Pris: fra 1.750

Vi tilbyr kurs om dokumentasjon av balansen som nettkurs. Ved utarbeidelse av årsregnskap og næringsoppgave skal bokføringspliktige i utgangspunktet dokumentere alle balanseposter.

Innhold:
Formålet med dette er å underbygge at både regnskaps- og skattemessige verdier er fullstendige, reelle og nøyaktige. Kurset gir en forståelse for regelverket som gjelder for dokumentasjon av balansen og hvordan kravene kan oppfylles.

Agenda:
• Gjeldende rett og kilder
• Avgrensninger
• Formål
• Balanseposter
• Verdier
• Typer dokumentasjon
• Varelager
• Bankinnskudd, lånegjeld, kontanter o.l.
• Finansielle instrumenter
• Poster verdsatt etter vurdering

• Praktiske eksempler
• Tekstbehandling og regneark
• Konsernregnskap
• Dokumentasjon av noteopplysninger
• Språk
• Avstemminger
• Kontrollspor
• Tidsfrist
• Oppbevaring
• Sikring

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• Bokf. 3 timer

Revisor:
• Regn 3 timer

Målgruppe for kurset

Kurset er særlig relevant for personer som har ansvar for gjennomføring av årsoppgjør for en virksomhet, uavhengig av om dette skjer internt eller hos en regnskapsfører. Kurset er videre egnet for regnskapsførere og andre som skal gi råd om regler og rutiner for årsoppgjør. Kurset er også egnet for revisorer, eksterne kontrollmyndigheter og andre som skal kontrollere etterlevelsen av regelverket.

Vis flere tilsvarende kurs: