Sikkerhetskurs lift og personløfter i Rogaland

I denne kategorien ligger generelle sikkerhetskurs for lift og personløfter. Før du kan delta på praktisk opplæring må du ha deltatt et av disse lovpålagte sikkerhetskursene. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner et kurs som passer for deg.
I denne kategorien ligger kun sikkerhetskursene. Praktisk opplæring lift og personløfter ligger i egen kategori.

Personløfter

Vi tilbyr kurs i personløfter. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne den nødvendige kompetansen for å utføre sitt arbeid som personløfter på en sikker måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 2.310 kr

Operasjonelt ansvarlig person modul P-2.5

Vi tilbyr kurs i operasjonelt ansvarlig person modul P-2.5. Målsettingen er å gi kunnskap om metoder for å se til at løfteoperasjoner blir forskriftmessig utført. Opplæringen skal også gi operasjonelt ansvarlig kunnskap til å gi overordnet veiledning og bistand i forbindelse med løfteoperasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 08.06.2023 2 dager08.06.2023

Løfteredskap modul 1 + 2.3 / stroppekurs

Vi tilbyr kurs i løfteredskap - modul 1 + 2.3. Målsettingen med opplæringen er å gi personer som skal bruke løfteredskap i forbindelse med stropping / annhuking av last kunnskap om: Riktig bruk, merking, oppbevaring, daglig kontroll, kasseringsregler og sertifiseringskrav for løfteredskaper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 17.04.2023 (+2) 3 dager17.04.2023 (+2)

Løfteredskaper modul 2.3

Vi tilbyr kurs i løfteredskaper modul 2.3. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner ser grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgiving til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 dager

Personløfterkurs klasse A, B og C

Vi tilbyr kurs i personløfter klasse A, B og C. Hovedmålet med kurset er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av personløftere, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 5 dager

Personløfter

Vi tilbyr kurs i personløfter. Riktig bruk av personløftere har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på truckfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Time / Bryne Time / Bryne 1 dag 1.900 kr

Personløfterkurs - klasse AB

Vi tilbyr personløfterkurs - klasse AB. Målsettingen med kurset er å gi økt kunnskap om sikker bruk av personløfter. Skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå, og hvordan disse kan unngås. Bidra til å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 28.04.2023 1 dag28.04.2023 2.250 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 2.250 kr

Personløfterkurs - klasse ABC

Vi tilbyr personløfterkurs - klasse ABC. Målsettingen med kurset er økt kunnskap om sikker bruk av personløfter. Skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå, og hvordan disse kan unngås. Bidra til å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 26.04.2023 1 dag26.04.2023 2.250 kr

Praksis personløfter - klasse AB

Vi tilbyr kurs i praksis personløfter - klasse AB. Gjennom kurset blir det praktisk gjennomgang av oppbygging, bruk og kontroll av lifter i klassene AB.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 28.04.2023 4 timer28.04.2023 1.575 kr

Praksis personløfter - klasse ABC

Vi tilbyr kurs i praksis personløfter - klasse ABC. Gjennom kurset blir det praktisk gjennomgang av oppbygging, bruk og kontroll av lifter i klassene AB eller ABC.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 26.04.2023 4 timer26.04.2023 1.575 kr

Personløfter

Vi tilbyr kurs for førere av personløftere Kurset er på minimum 8 timer teori og 20 timer praksis. Deltakerne som skal gå på kurs må være 18 år.(Kan begynne på kurset når de er 17 år).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 2.400 med fadderordning kr

Personløfter modul 6

Vi tilbyr kurs i personløfter modul 6. Våre kurs har en teoretisk og en praktisk del der kursdeltakerne gjennomgår alle nødvendige sikkerhetsmomenter ved bruk av det enkelte arbeidsutstyr. Opplæringen gis henhold til §10-1 og §10-2 i Forskrift om utførelse av arbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 26.04.2023 1 dag26.04.2023 2.100 kr

Personløfterkurs type A, B og C

Vi tilbyr brukerkurs for personløfter type A, B og C. Industrikran Norge AS er en videreføring av selskaper som har importert, solgt og levert ABUS kransystemer i Norge i over 30 år. Formålet med opplæringen er å gi brukere en god grunnopplæring, teoretisk og praktisk, i sikker bruk av personløfter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sola Sola 1 dag

 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>