Anhuker- og stroppekurs i Rogaland

Det blir stadig mer krav om sertifiseringer og spesialkompetanse ved bruk og behandling av industrimaskiner. Her finner du kurs i bruk stropper og anhuker. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner akkurat det kurset du er på jakt etter.

G20 Hydraulisk kran (inkl. stropp)

Vi tilbyr krankurs i G20 Hydraulisk kran (inkl. stropp). Etter fullført kurs skal deltagerne få teoretisk grunnopplæring på hydraulisk kran - god forståelse i prinsippene for hydrauliske kraners struktur og virkemåte - kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 5 dager
Stavanger Stavanger 5 dager

G4 Traverskran inkl. stropp og praksis - modul 1.1, 2.3, 2.7, 3.7

Vi tilbyr krankurs på G4 traverskran inkludert stropp og praksis - modul 1.1, 2.3, 2.7, 3.7. Hensikten med opplæringen er å gi blivende traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger, Buøy Stavanger 5 dager
Stavanger, Stavanger 5 dager

Kontroll av ståltau modul P-2.10

Vi tilbyr kurs i kontroll av ståltau modul P-2.10. Målsettingen med kurset er å gi kontrollører en god teoretisk grunnopplæring på ståltau iht. ISO 4309 og PETIL.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 20.04.2023 (+1) 2 dager20.04.2023 (+1)

Kontroll og bruk av ståltau etter ISO 4309

Vi tilbyr kurs i kontroll og bruk av ståltau etter ISO 4309. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for ståltauets oppbygning konstruksjon og virkemåte, ståltau beregnet til kraner, montering og lagring, smøring og vedlikehold, terminering og endefester, samt kontroll.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

Stropp og anhuker - modul 1.1 og 2.3

Vi tilbyr kurs i stropp og anhuker - modul 1.1 og 2.3. Etter fullført kurs skal personell ha kompetanse i å stroppe last - sikker bruk - vedlikehold - daglig kontroll og kasseringsregler av ulike typer løfteredskap - å gi signaler til fører av løfteinnretning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 3 dager
Stavanger Stavanger 17.04.2023 (+5) 3 dager17.04.2023 (+5)

Kontroll av ståltau P-2.10

Vi tilbyr kurs i kontroll av ståltau P-2.10. Kurset er ment å gi deltakere en god teoretisk grunnopplæring på ståltau ihht ISO 4309Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for ståltauets oppbygging, konstruksjon og virkemåte, samt innsikt i hvordan kontroll av ståltau gjennomføres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 20.04.2023 (+1) 2 dager20.04.2023 (+1) 8.420 kr

G11 Stroppekurs

Vi tilbyr G11 Stroppekurs. Industrikran Norge AS er en videreføring av selskaper som har importert, solgt og levert ABUS kransystemer i Norge i over 30 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sola Sola 3 dager

G11 Anhuker & Signalgiver - dokumentert opplæring (8 timer)

Vi tilbyr kurs i G11 Anhuker & Signalgiver - dokumentert opplæring. Kurset tilfredsstiller kravene til opplæring og gir en dokumentert opplæring på 8 timer med Kompetansebevis. Opplæringen omfatter innføring i og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelse av arbeidet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 1.900 kr

G11 Stroppe og anhukerkurs Sertifisert - 16 Timer Ettermiddag

Kursen kan gjennomføres som webinar eller klasserom undervisning.

(Tilsvarer Modul O-1.1 Offshore)

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker og signalgiver på 16 timer. Kurset er beregnet på personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager 2900 kr

G11 Stroppe og anhukerkurs Sertifisert - 16 timer formiddag

Kursen kan gjennomføres som webinar eller klasserom undervisning.

(Tilsvarer Modul O-1.1 Offshore)

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker og signalgiver på 16 timer. Kurset er beregnet på personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager 2900 kr

G11 Stropp og anhuker kurs

Vi tilbyr sertifisert kurs på G11 løfteredskap (stropp anhuker). Hensikten med opplæringen er å gi kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 5 dager 4.900 kr
Sandnes Sandnes 5 dager 4.900 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 4.900 kr

G20 Fastmontert hydraulisk kran inkl G11 stropp og anhuker

Vi tilbyr krankurs på G20 fastmontert hydraulisk kran inkludert G11 stropp og anhuker. Hensikten med opplæringen er å gi kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 10.000 kr

G8 Lastebilkran kurs inkludert G11 stropp og anhuker

Vi tilbyr sertifisert krankurs på G8 lastebilkran. Kurset inkluderer G11 stropp og anhuker modul 1.1 og modul 2.3. Etter endt kurs så taes modul 4.8 gjennom fadderordning internt i bedrift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 8 dager 8.500 kr

Anhukerkurs modul 4

Vi tilbyr anhukerkurs modul 4. Våre kurs har en teoretisk og en praktisk del der kursdeltakerne gjennomgår alle nødvendige sikkerhetsmomenter ved bruk av det enkelte arbeidsutstyr. Dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av løfteredskap, anhuking og signalgiving.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 10.05.2023 1 dag10.05.2023 2.100 kr

G4 Bro og traverskran + G11 anhuker

Vi tilbyr krankurs på G4 traverskran og G11 anhuker. Opplæringen retter seg i første rekke mot fremtidige brukere av kran. Men alle som har befatning med lasthåndtering og kran ved risikoanalyse og arbeidsledelse kan også dra nytte av kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Klepp Klepp 5 dager 10.300 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 10.300 kr

Løfteredskap modul 1 + 2.3 / stroppekurs

Vi tilbyr kurs i løfteredskap - modul 1 + 2.3. Målsettingen med opplæringen er å gi personer som skal bruke løfteredskap i forbindelse med stropping / annhuking av last kunnskap om: Riktig bruk, merking, oppbevaring, daglig kontroll, kasseringsregler og sertifiseringskrav for løfteredskaper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 17.04.2023 (+2) 3 dager17.04.2023 (+2)

 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>