Kurs og studier i landbruksfag i Risør

Her finner du forskjellige landbrukskurs. Som for eksempel hagebruk, husdyrhold, skogbruk, gårdsbruk, gårdsdrift, planteproduksjon eller andre typer retninger innenfor landbruket. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner kurs som passer for deg.

NEK 400 Landbruk - e-læring

Vi tilbyr e-læringskurs om NEK 400 landbruk. Målet med kurset er først og fremst å bidra til økt brannsikkerhet veksthus og driftsbygninger i landbruket. Årlig registreres rundt 300 større branner i landbruket, og det anslås at verdier for nær en halv milliard kroner går tapt i disse brannene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 1.850 kr

NEK 400 Landbruk – med fokus på krav til tavlene - nettkurs

Vi tilbyr NEK 400 Landbruk – med fokus på krav til tavlene som nettkurs. Tavler for særskilte formål har ofte sikkerhetskrav og særskilte bestemmelser som kommer i tillegg til standardserien NEK 439. Tavler i landbruksinstallasjoner og veksthus, er eksempler på dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie ca 2 timer fra 900 kr

Agronomutdanning for vaksne - nettkurs

Vi tilbyr nettbasert agronomutdanning for vaksne. Nettbasert agronomutdanning for vaksne tek sikte på å utvikle yrkeskompetanse (kunnskapar, ferdigheiter og haldningar) i høve til allsidig landbruksproduksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 år