Kurs i grafisk trykk

Grafiske trykkere jobber med å stille inn trykkemaskiner og overvåke trykkeprosesser. Grafiske trykkere må kunne stille inn trykkemaskinene i forhold til materialet som brukes, f.eks. papir, plast og metall, og hva som skal trykkes, årsrapporter, bøker, emballasje, aviser, hefter m.m. Arbeidsprosessene er som regel datastyrte og arbeidsområdet omfatter også å vedlikeholde og kontrollere trykkemaskiner.
Grafiske trykkere jobber som regel i trykkerier i forbindelse trykking av reklamemateriell, bøker, aviser, m.m.

Adobe InDesign innføring

Det aller meste av de trykksakene vi ser rundt oss er utviklet i InDesign, som er det standardprogrammet for produksjon av annonser, brosjyrer, magasiner, plakater, DM, rapporter og bøker. Uansett hva du skal bruke InDesign til passer dette kurset for deg både til print, trykk og digitale medier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.900 kr