Bokbinderkurs

Bokbinderens oppgaver er å restaurere bøker og ferdiggjøre trykksaker i forhold til størrelse, form og papirtype som er bestemt for et produkt. Produktene kan være bøker, brosjyrer hefter, årsrapporter, tidsskrifter m.m. Noen av arbeidet foregår manuelt, f.eks sying av bøker, men hovedsakelig foregår arbeidet maskinelt ved at produktene syes, stiftes eller klebes i ryggen. Bokbinderen må kunne stille inn, styre og kontrollere arbeidsprosessene og samtidig vedlikeholde og justere maskinene som benyttes i arbeidet. Dette forutsetter at bokbinderen har gode kunnskaper om de ulike materialene og klebestoffene som benyttes.

Artist's Book

Kurset er egnet for kunstnere og grafikere som vil ha en innføring i håndinnbinding og hvordan boken kan få et personlig preg eller utvikle en kunstform videre.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Grorud Oslo, Grorud 1 helg 2.800 kr

Bokbinding og kunstnerbok

Vi tilbyr kurs i bokbinding og kunstnerbok. Innføring i bokbinderteknikker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Grorud Oslo, Grorud 1 helg 2.800 kr

Bokbinding trinn 2

Bokbinding trinn 2. På dette kurset gjennomgås ulike teknikker innen koptisk bokbinding. Koptisk bokbinding har opprinnelse i Egypt og bøkene lages ved å sy sammen ark.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Grorud Oslo, Grorud 1 helg 2.800 kr

Bokbinding

Vi tilbyr kurs om bokbinding. Gjennom å lage to bøker skal deltakarane introduserast for praktisk bokbinding for å få interesse for faget. Det blir lagt opp til ein kombinasjon av fellesundervisning og individuell rettleiing.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Dovre Dovre 1 helg 4.550 kr