Kurs i arbeidsvarsling i Rælingen

Arbeidsvarsling og skilting - Kurs 1

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kurset er rettet mot de som arbeider på vegen og til de som skal være ansvarshavende i forbindelse med arbeidsvarslingen, i tillegg til planleggere, driftsledere og oppsynsmenn med lederoppgaver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rælingen Rælingen 6 timer 2.180 kr

Arbeidsvarsling 1 - kontakt oss om dere ønsker fysisk kurs

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 1 på forespørsel. Arbeidsvarsling 1-kurset er en opplæring som gir deltakerne nødvendig kunnskap og kompetanse for å kunne planlegge og utføre sikker arbeidsvarsling i vei- og anleggsprosjekter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2.990 kr

Arbeidsvarsling 1 - webinar

Vi tilbyr webinar i arbeidsvarsling 1. Arbeidsvarsling 1-kurset er en opplæring som gir deltakerne nødvendig kunnskap og kompetanse for å kunne planlegge og utføre sikker arbeidsvarsling i vei- og anleggsprosjekter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2.990 kr

Arbeidsvarsling 2 - kontakt oss om dere ønsker fysisk kurs

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 2 på forespørsel. Dette kurset er pålagt ved lov for de som planlegger og har ansvar for arbeidet, og som er ansvarlige for å sende inn søknader til kommunen/Statens vegvesen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 5.990 kr

Arbeidsvarsling 2 - webinar

Dette kurset er pålagt ved lov for de som planlegger og har ansvar for arbeidet, og som er ansvarlige for å sende inn søknader til kommunen/Statens vegvesen. Ansatte som skal være ansvarlige for arbeidsvarsling må ha dokumentert kurs i Arbeidsvarsling 2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5.990 kr

Arbeidsvarsling 1 - manuell trafikkdirigering - Teams

Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 2.250 kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - bedriftsinternt

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1 for bedrifter. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - nettkurs (Teams)

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1 på Teams. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 11.12.2023 1 dag11.12.2023 2.135 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - bedriftsinternt

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2 for bedrifter. Kurset er normert til 12 timer og gjennomføres normalt over 2 dager men annet kan avtales når det er bedriftsinterne kurs. Normalt fra kl 08:00 - 15:00, men annet tidspunkt kan forekomme.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - nettkurs (Teams)

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2 på Teams. Kurset er normert til 12 timer og gjennomføres normalt over 2 dager. Normalt fra går kurset fra kl 08:00 - 15:00, men annet tidspunkt kan forekomme.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 3.635 kr

Arbeidsvarsling kurs 3 - bedriftsinternt

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 3 for bedrifter. Opplæringen skal skje i form av klasseromsundervisning etterfulgt av praktisk prøve. Denne skal foregå ute på trafikkert veg, og skal skje i henhold til en godkjent arbeidsvarslingsplan.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Arbeidsvarsling kurs 3 - nettkurs (Teams)

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 3 på Teams. Opplæringen skal skje i form av klasseromsundervisning etterfulgt av praktisk prøve. Denne skal foregå ute på trafikkert veg, og skal skje i henhold til en godkjent arbeidsvarslingsplan.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.12.2023 1 dag12.12.2023 2,200 kr

Roadwork safety training course 1 (english) - hele Norge

We offer roadwork safety training course 1 in english. Compulsory for personell working on or by roads. Working on or by roads here means any work involving presence on or by a road, including inspection, control, surveying etc.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Arbeidsvarsling 1 - for alle som skal utføre arbeid på vei

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1. Med arbeid på vei menes her alt arbeid som medfører opphold på vei, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v. Den som har bestått prøve for kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6 timer 2.900 kr

Arbeidsvarsling 1 - virtuelt klasserom

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1 som virtuelt klasserom. Med arbeid på vei menes her alt arbeid som medfører opphold på vei, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v. Den som har bestått prøve for kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6 timer 1.900 kr

Arbeidsvarsling 2 - ansvarshavende - virtuelt klasserom

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2 for ansvarshavende som virtuelt klasserom. Med arbeid på vei, menes her alt arbeid som medfører opphold på vei, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 timer 4.900 kr

Arbeidsvarsling kurs 3 - manuell trafikkdirigering med praksis

Vi tilbyr kurs 3 arbeidsvarsling / skilting, manuell trafikkdirigering med praksis. Alle som utfører arbeid på eller ved veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 13.12.2023 6 timer13.12.2023 2500 ink lunsj kr

Arbeidsvarsling kurs 3, manuell trafikkdirigering-bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs 3 arbeidsvarsling / skilting, manuell trafikkdirigering med praksis, for bedrifter. Alle som utfører arbeid på eller ved veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 5 timer Avtales kr

Arbeidsvarsling kurs 1, støttekurs klasserom - nettkurs

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1, støttekurs klasserom som nettkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 10.390 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - nettkurs

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 2. Målsettingen er å gi kursdeltakerne en teoretisk tyngde for å sikre arbeidet i forkant, på en lovlig og hensiktsmessig måte. Det er betryggende for alle enten det gjelder de ansvarlige, ansatte på stedet, eller andre som berøres av arbeid på offentlig grunn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager

Arbeidsvarsling kurs 1 - bedriftsinternt

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1 for bedrifter. Alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesvei, må ha opplæring i arbeidsvarsling. Krav til obligatorisk opplæring gjelder uavhengig av om arbeidet er lønnet eller ikke.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - engelsk nettkurs

Vi tilbyr nettkurs på engelsk i arbeidsvarsling 1 for alle som skal utføre arbeid på og ved veg. Kurset gir stedlig ansvarsrett. Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg skal minimum ha gjennomgått dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 14.12.2023 (+3) 1 dag14.12.2023 (+3) 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 29.02.2024 1 dag 29.02.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 30.04.2024 1 dag 30.04.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 20.06.2024 1 dag 20.06.2024 2250 kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i arbeidsvarsling 1 for alle som skal utføre arbeid på og ved veg. Kurset gir stedlig ansvarsrett. Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg skal minimum ha gjennomgått dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 07.12.2023 (+47) 1 dag07.12.2023 (+47) 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 12.12.2023 1 dag 12.12.2023 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 18.12.2023 1 dag 18.12.2023 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 19.12.2023 1 dag 19.12.2023 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 22.12.2023 1 dag 22.12.2023 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 04.01.2024 1 dag 04.01.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 11.01.2024 1 dag 11.01.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 16.01.2024 1 dag 16.01.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 19.01.2024 1 dag 19.01.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 24.01.2024 1 dag 24.01.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 26.01.2024 1 dag 26.01.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 06.02.2024 1 dag 06.02.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 08.02.2024 1 dag 08.02.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 12.02.2024 1 dag 12.02.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 15.02.2024 1 dag 15.02.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 20.02.2024 1 dag 20.02.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 23.02.2024 1 dag 23.02.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 27.02.2024 1 dag 27.02.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 05.03.2024 1 dag 05.03.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 07.03.2024 1 dag 07.03.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 12.03.2024 1 dag 12.03.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 15.03.2024 1 dag 15.03.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 20.03.2024 1 dag 20.03.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 22.03.2024 1 dag 22.03.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 26.03.2024 1 dag 26.03.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 26.03.2024 1 dag 26.03.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 12.04.2024 1 dag 12.04.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 16.04.2024 1 dag 16.04.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 19.04.2024 1 dag 19.04.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 23.04.2024 1 dag 23.04.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 25.04.2024 1 dag 25.04.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 30.04.2024 1 dag 30.04.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 02.05.2024 1 dag 02.05.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 06.05.2024 1 dag 06.05.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 10.05.2024 1 dag 10.05.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 15.05.2024 1 dag 15.05.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 21.05.2024 1 dag 21.05.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 23.05.2024 1 dag 23.05.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 28.05.2024 1 dag 28.05.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 05.06.2024 1 dag 05.06.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 07.06.2024 1 dag 07.06.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 12.06.2024 1 dag 12.06.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 14.06.2024 1 dag 14.06.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 17.06.2024 1 dag 17.06.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 20.06.2024 1 dag 20.06.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 27.06.2024 1 dag 27.06.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 04.07.2024 1 dag 04.07.2024 2250 kr
Nettkurs / nettstudie 10.07.2024 1 dag 10.07.2024 2250 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende - bedriftsinternt

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2 for bedrifter. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende - nettkurs

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2 for ansvarshavende som nettkurs. Ansvarshavende er den som skal planlegge arbeidet og ha ansvar for søknader til kommunen og Statens Vegvesen. Kurset gir stedsansvarsrett.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 10.01.2024 (+9) 2 dager10.01.2024 (+9) 4.100 kr
Nettkurs / nettstudie 23.01.2024 2 dager 23.01.2024 4.100 kr
Nettkurs / nettstudie 27.02.2024 2 dager 27.02.2024 4.100 kr
Nettkurs / nettstudie 19.03.2024 2 dager 19.03.2024 4.100 kr
Nettkurs / nettstudie 24.04.2024 2 dager 24.04.2024 4.100 kr
Nettkurs / nettstudie 07.05.2024 2 dager 07.05.2024 4.100 kr
Nettkurs / nettstudie 14.05.2024 2 dager 14.05.2024 4.100 kr
Nettkurs / nettstudie 11.06.2024 2 dager 11.06.2024 4.100 kr
Nettkurs / nettstudie 25.06.2024 2 dager 25.06.2024 4.100 kr
Nettkurs / nettstudie 08.07.2024 2 dager 08.07.2024 4.100 kr

Visio - utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i Visio for bedrifter. Vi har utarbeidet et eget kurs for bruk av MS Visio til utarbeidelse av varslingsplaner. Det blir ikke gitt ren opplæring i Visio, men kun grunnleggende for å ta i bruk programmet for utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Visio - utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner - nettkurs

Vi tilbyr kurs i Visio - utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner som nettkurs. Vi har utarbeidet et eget kurs for bruk av MS Visio til utarbeidelse av varslingsplaner. Det blir ikke gitt ren opplæring i Visio men kun grunnleggende for å ta i bruk programmet for utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 2950 kr

 |  1 2 3   |  Neste side >>