Arbeidsvarsling 2 - kontakt oss om dere ønsker fysisk kursKursarrangør: Kompenda
Sted: Hele landet, Ta kontakt for avtale
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 2 på forespørsel. Dette kurset er pålagt ved lov for de som planlegger og har ansvar for arbeidet, og som er ansvarlige for å sende inn søknader til kommunen/Statens vegvesen.

Innhold:
Arbeidsvarsling 2-kurset tar for seg avanserte temaer og problemstillinger innen arbeidsvarsling. Deltakerne vil lære om mer komplekse arbeidsområder, som for eksempel veiarbeid i tunneler, på broer eller i områder med høy trafikkintensitet. Kurset vil også dekke spesifikke situasjoner som nattarbeid, arbeid i dårlig sikt eller under ekstreme værforhold.

En viktig del av kurset er å utvikle deltakernes evne til risikovurdering og planlegging av arbeidsvarslingstiltak. Deltakerne vil lære avanserte metoder for å analysere risikofaktorer og utarbeide effektive tiltak for å minimere risiko. Dette kan inkludere bruk av avanserte avsperringsmetoder, alternative trafikkreguleringssystemer og implementering av spesifikke sikkerhetstiltak.

Arbeidsvarsling 2-kurset vil også fokusere på samarbeid og koordinering mellom ulike aktører i arbeidsvarslingssystemet. Deltakerne vil lære om ansvarsfordelingen og samspillet mellom entreprenører, veimyndigheter, politiet og andre berørte parter. Det vil også være fokus på kommunikasjon og samhandling under krevende arbeidsforhold.

Videre vil deltakerne få opplæring i avanserte metoder for skilting og signalgivning. Dette kan inkludere bruk av elektroniske tavler, variable skilt og lysanlegg for å informere trafikantene om arbeidsområdet og eventuelle endringer i trafikksituasjonen. Deltakerne vil også lære om korrekt bruk av kommunikasjonsutstyr og tekniske hjelpemidler som brukes i arbeidsvarslingssammenheng.

Etter å ha fullført Arbeidsvarsling 2-kurset vil deltakerne være i stand til å håndtere avanserte arbeidsvarslingssituasjoner på en trygg og effektiv måte. De vil ha utvidet kunnskap og kompetanse innen risiko og sikkerhetsvurdering, planlegging og gjennomføring av arbeidsvarslingstiltak. Deltakerne vil kunne ta ansvar for koordinering og samarbeid med ulike aktører, samt kommunisere tydelig og effektivt under krevende forhold.

Arbeidsvarsling 2-kurset legger også vekt på kontinuerlig oppdatering av deltakernes kunnskap om gjeldende lover, forskrifter og standarder innen arbeidsvarsling. Det vil gi deltakerne innsikt i eventuelle endringer i regelverket og sikre at de holder seg oppdatert på beste praksis innen feltet. Ved å fullføre kurset vil deltakerne være rustet til å møte utfordringene som kan oppstå i arbeidsområder med høy trafikkintensitet, spesielle forhold eller komplekse omgivelser.