Utbytte, kapitalendringer og selskapsinvesteringer - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 7 timer
Pris: fra 3.100

Mange virksomheter vil merke på kroppen at også 2021 har vært et spesielt år, mest sannsynlig vil etterdønningene være merkbare i lang tid fremover. Konsekvensen for mange vil være at det må tilføres mer egenkapital og/eller likviditet.

Mens andre igjen (som har kommet velberget gjennom disse krisetidene) ønsker å sikre sine verdier f.eks. ved å ta opptjent overskudd ut av virksomheten i form av utbytte eller nedsettelse av aksjekapitalen. Endret eierskap vil trolig også stå sentralt i tiden som kommer, enten fordi det er behov for kapital eller ønskelig å redusere risiko. Herunder kan det være aktuelt for mange bedriftseiere å slippe til ansatte på eiersiden. Utbytteutdelinger og kapitalendringer mv. må følge selskapsrettslige regler for å være lovlige. Slike disposisjoner har alltid skattemessige konsekvenser, og den skattemessige behandlingen påvirkes i stor grad av om selskaps- og regnskapsrettslige regler er fulgt.

I krevende økonomiske tider vil man dessverre lettere komme i konflikt med disse reglene. Det kan i ytterste konsekvens innebære erstatningsansvar for et selskaps styre og rådgivere. Formålet med kurset er å gjennomgå sentrale bestemmelser som vil komme til anvendelse ifm. utdelinger fra et selskap til eier(ne), reglene som gjelder for kapitalendringer i selskap, samt viktige bestemmelser som man bør kjenne til når man skal investere i eller få inn nye eiere i en virksomhet.

Aksjerettslige regler vil stå sentralt, men tilsvarende bestemmelser for ansvarlige selskaper og enkeltpersonforetak vil i noen grad også bli gjennomgått. I tillegg vil det fokuseres på skatterettslige og avtalerettslige regler og mekanismer.

KURSINNHOLD
Litt om selskapsformer og risiko

Har kunden valgt riktig selskapsform
• AS, ANS/DA, EPF

Hvilke endringer kan eventuelt gjøres
• Hva er mulig og hvordan blir beskatningen
• Skattefri omdanning?
• Oppsplitting av virksomhet - fisjon

Bør virksomheten legges ned (mens leken er god)

Utdelinger
Utdeling av lovlig utbytte
Kapitalnedsettelse og tilbakebetaling av innbetalt kapital
Kort om lån fra selskap til eier

Tilførsel av kapital
Kapitalforhøyelse
Innlån fra eier

Selskapsinvesteringer og sammenslåing av virksomhet
Kjøp av aksjer/selskapsandeler
Emisjon
Fusjon
Skatt ved direkte og indirekte eierskap
Ansatte på eiersiden, hvilke regler gjelder

Avtalerettslige forhold
Aksjonæravtale

GJENNOMFØRING
Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Målgruppe for kurset

Kurset er velegnet for deg som ønsker å være en «dyktig rådgiver» og samtalepartner for kunder i krevende økonomiske tider ift. utdelinger, kapitalendringer og selskapsinvesteringer, herunder ha god kunnskap om de skattemessige konsekvenser av slike disposisjoner. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men det er en fordel om kursdeltaker har noe erfaring med å bistå kunder med rådgivning som involverer utdelinger/disposisjoner mellom selskap og eier.