Sikker utførelse av varme arbeider - nettkursKursarrangør: Jonassen Kompetanse AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 2.013

Vi tilbyr nettkurs om sikker utførelse av varme arbeider. I kurset vil du lære om sertifiseringsordningen, regelverk, brann- og slokketeori og førstehjelp ved brannskade. Målet med kurset er at du skal lære deg brannforebyggende tiltak ved alle typer varme arbeider slik at brann ikke oppstår.

Godkjent av Norsk Brannvernforening:
Kurset er godkjent av Norsk Brannvernforening og er basert på film, animasjon og aktiv deltagelse. Gjennom presentasjon av realistiske hendelser, arbeidsoppgaver, gjennomgang av rutiner og risikovurderinger tilknyttet utførelse av varme arbeider vil du tilegne deg nyttig kunnskap og gode holdninger.

Slik gjør du det:
Du bestiller og starter kurset her på denne siden. Etter bestått eksamen, må du gjennomføre en praktisk slokkeøvelse og få den dokumentert. Når vi har mottatt dokumentasjon på gjennomført slokkeøvelse, får du tilsendt sertifikat for varme arbeider (slokkeøvelsen må være gjennomført i løpet av de to siste årene eller innen 3 måneder etter at dette kurset er gjennomført). Dokumentasjon på gjennomført slokkeøvelse sendes på mail innen tre måneder etter bestått kurs.

Merk deg dette før du starter:
Kurset må fullføres innen 30 dager etter at det er påbegynt, og har en avsluttende eksamen du må bestå. Inkludert i kurset er inntil tre eksamensforsøk. Du har 45 minutter til rådighet på eksamen. Du må sende dokumentasjon på gjennomført slokkeøvelse innen 3 måneder etter gjennomført kurs. Avvik fra disse punktene betyr at du må kjøpe og ta kurset på nytt!

Hva du vil lære:
1) Modul 1: Introduksjon
2) Modul 2: Forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift
3) Modul 3: Sertifiseringsordningen
4) Modul 4: Hva skal til for å starte en brann?
5) Modul 5: Forbrenning
6) Modul 6: Brannspredning
7) Dra og slipp oppgave
8) Modul 7: Brannslokking
9) Modul 8: Brannslange som slokkeberedskap
10) Modul 9: Håndslokkere
11) Modul 10: Kontroll av slokkemidler
12) Modul 11: Førstehjelp brannskader
13) Modul 12: Lover og forskrifter
14) Modul 13: Ansvar
15) Modul 14: Håndtering og transport av gass

16) Modul 15: Bruk av oksygen
17) Modul 16: Propan
18) Modul 17: Acetylen
19) Modul 18: Risiko
20) Modul 19: Taktekking
21) Modul 20: Risikovurdering og brannberedskap
22) Modul 21: Ny arbeidsplass
23) Modul 22: Arbeidsinstruksen
24) Modul 23: Tanker og beholdere
25) Modul 24: Reduser brannrisikoen ved utførelse av arbeidet
26) Modul 25: Arbeidsinstruksen etter utført arbeid
27) Modul 26: Personsikkerhet
28) Modul 27: Etter uhellet
29) Modul 28: Eksempel på en jobb
30) Modul 29: Oppsummering

Dette kurset inkluderer:
• 30 deltemaer
• 29 videoer
• 4 nedlastbare vedlegg
• 11 lenker
• 96 oppgaver
• Slutt eksamen
• Kursbevis ved gjennomføring

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettkurs om sikker utførelse av varme arbeider

Eksamen / sertifisering:
Sertifikat er inkludert i prisen! Sertifikatet tildeles i appen BVis, som en app for nettbrett og mobil som inneholder dine sertifikat utstedt av Norsk brannvernforening. Dersom du ønsker plastkort, kommer i tillegg en avgift på kr. 229,- (+ porto og admin).

Vis flere tilsvarende kurs: