Revit Landskap - med Naviate Site & LandscapingKursarrangør: Symetri
Sted: Forskningsparken - Hus 5
          Oslo, Ullevål
Kursadresse: Gaustadalléen 21, 0349 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 dager
Pris: 11.500

Kurset gir grunnleggende kunnskap i Revit med grensesnitt og arbeidsmetodikk for å modellere terreng, byrom og uttak av landskapsplantegninger, snitt og oppriss, samt generere rapporter og skjemaer.

Det fokuseres på hvordan Revit brukes utomhus. Her menes arbeidsmetodikk for å modellere veier, gater, fortau, kantstein, ramper og trapper i forhold til havnivå, samt hvordan skraverte 2D planer med tegnforklaring presenteres.

Naviate Site & Landscaping:
• Terrengbehandling: manuell generering, fra DWG-underlag og fra LandXML
• Flate ut terreng, byggegrop og voll
• Lage støttemurer
• Vegmodellering med veg, vegkryss, parkeringsplass, kantstein og gangsti
• Import og eksport av LandXML


Alle våre kurs kjøres som standard på norsk. Ønsker du kurs på engelsk, ta kontakt med oss.


Målgruppe for kurset:
Kurset retter seg mot Landskapsarkitekter.

Forkunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper i Windows.