3 - dimensjonale teknikkerSted: Oslo, Grünerløkka
Oslo
Kursadresse: Maridalsveien 17, 0175 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 år

Fordypning i 3-dimensjonal kunst er sansbar virkelighet og fysisk arbeid. ved direkte kontakt med materialer gis innføring i sveising og trearbeid, modellering og verkstedsarbeid, skallstøp i gips og senere støp i silokon og plast.

Andre studieår kan studenten velge mellom tre fordypningsområder: 3-dimensjonal kunst, Tegning eller Maleri. Det gis innføring i teknikker, materialer, metoder og uttrykk spesifikke for de ulike områdene. Det arbeides også tverrfaglig.

Det arbeides med både tradisjonelle teknikker og ulike samtidige uttrykk. I ulike kurs analyseres form, konstruksjon og funksjon. Det arbeides i modell og tegning frem til ny form. Romlighet, sted, bevegelse og form utforskes i installasjon-, skulptur- og objekt kurs, som kan kombineres med bruk av ulike medier som foto, video, lys eller lyd. Sted, situasjon, design og romlige elementer utforskes både innendørs og utendørs, i det private rom og de offentlige rom. Tre-dimensjonalitet er i all enkelhet og kompleksitet alt som er romlig. Studiet fremmer modning, selvstendiggjøring, utvikling av idéer og personlig språk.

Studenten oppfordres til en undersøkende prosess gjennom hele studiet. Ved å se på innhold og betydning, og eksperimentere med en åpen holdning, vil mange oppleve å finne nye måter å jobbe på. Veiledning står sentralt i dette arbeidet. 3-dim passer for deg som ønsker å satse videre på kunststudier, eller om du vil jobbe med arkitektur eller produktdesign.