Einar Granum Kunstfagskole

Einar Granum Kunstfagskole gir en ett- til toårig utdanning i visuelle kunstfag med vekt på tegning, maleri, skulptur/modellering og grafikk. Skolen gir et solid grunnlag for de som ønsker å fortsette studier i estetisk relaterte fag på høyskolenivå i inn- og utland. Undervisningen legger vekt på å gi studentene en grunnleggende opplæring i teori, teknikk og håndverk. Skolen har opptak som er basert på søknadsarbeider. Kunstfagskolen er godkjent av Kirke-, Undervisnings- og Forskningsdepartementet med støtte etter privatskole loven. Studentene har rett til lån og stipend fra Statens Lånekasse.

Det rike miljøet av galleriet og museer i Oslo brukes aktivt i tilknyting til undervisningen. For 1. års studentene har det vært tradisjon med vårtur til et annet nordisk land, f.eks. til Stockholm eller København. Studentene i 2. år tilbringer ca. 1 uke av studietiden i ett av Europas hovedsteder med museum og galleribesøk. Tidligere reisemål har vært Paris, London, Barcelona/Madrid, Amsterdam/Brussel.


2 år kunstfagutdanning

Det første studieåret gir en bred innføring i ulike kunstfaglige teknikker og uttrykk, som utvikles i samspill mellom praktisk utprøving, noe teori og mye individuell veiledning. Andre studieår kan studenten velge mellom tre fordypningsområder: tredimensjonal kunst, tegning eller maleri.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Grünerløkka Oslo, Grünerløkka 2 år fra 20.000 pr semester kr  

3 - dimensjonale teknikker

Fordypning i 3-dimensjonal kunst er sansbar virkelighet og fysisk arbeid. ved direkte kontakt med materialer gis innføring i sveising og trearbeid, modellering og verkstedsarbeid, skallstøp i gips og senere støp i silokon og plast.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Grünerløkka Oslo, Grünerløkka 1 år  

Fordypning i tegning

Å tegne er den eldste formen for visuelt uttrykk og er kjernen innenfor mange visuelle fagområder og disipliner. Tegning kan være å gjengi den sansbare virkelighet eller et verktøy for å konkretisere tankene, erkjennelse – og mye mer.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Grünerløkka Oslo, Grünerløkka 1 år  

Kveldskroki på Granum

Er du interessert i å tegne? Velkommen til kveldskroki på Einar Granum Kunstfagskole.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Grünerløkka Oslo, Grünerløkka 2 timer 70 kr  

Maleri - malerutdannelse

Maleristudiet gir studenten tid og rom til å undersøke forskjellige relevante aspekter ved maleri og personlig visuelt språk: fra material og tekniske ferdigheter til metode og prosess.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Grünerløkka Oslo, Grünerløkka 1 år