Programmering med - Python for FinanceSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Nettkurs og nettstudie
Varighet: 6 måneder
Pris: 42.9000
Neste kurs: 12.03.2024 | Vis alle kursdatoer

Dette Python for Finance-programmet gir deg muligheten til å kombinere domenekunnskap innen finans med grunnleggende til middels gode Python-ferdigheter, slik at du kan bidra til utviklingen av nye programvareprodukter for finansbransjen.

Python er et programmeringsspråk som kombinerer god lesbarhet med kraftige biblioteker og rammeverk som gjør det enkelt å bygge webapplikasjoner og automatisere trivielle prosesser. Python er mye brukt innen ulike områder som datavitenskap, sikkerhets- og penetrasjonstesting, systemadministrasjon, vitenskapelig databehandling og finans. Flere kjente nettsteder som Google, Pinterest og Instagram inneholder funksjonalitet som er bygget med Python. Den økende populariteten betyr at det er mange jobbmuligheter for dyktige Python-programmerere. I tillegg gjør den lettleste syntaksen Python til et ideelt springbrett for å lære seg andre programmeringsspråk og rammeverk, selv for den som lærer å kode for første gang.

Skreddersydd for finansbransjen
Python består av et stort økosystem av vitenskapelige, matematiske og dataanalytiske biblioteker som passer perfekt til finansbransjen. Finansgiganter som Goldman Sachs, PayPal og JP Morgan Chase bruker Python-verktøy for å bygge handelssystemer, utføre risikoanalyser og analysere stordata som grunnlag for handelsstrategier. Oppstartsbedrifter, som har behov for effektiv programvareutvikling med små ressurser, drar også nytte av den åpne kildekodebasen og det livlige miljøet av Python-utviklere som samarbeider med Python.

Python for Finance legger vekt på en praktisk tilnærming og dekker akkurat nok teori til å hjelpe kandidatene til å forstå Python bedre og til å bygge et grunnlag for å lære et nytt rammeverk eller programmeringsspråk.

Pythons utvikling som et språk som er skreddersydd for finansbransjens spesifikke behov, det rike økosystemet av biblioteker og støtten fra fagmiljøet har gjort det til en hjørnestein i finansverdenen. Språkets tilpasningsevne, kombinert med dets evne til å håndtere komplekse finansielle beregninger og dataanalyser, har befestet dets plass i banker og finansinstitusjoner over hele verden.

Python-versjonen som brukes i programmet, er "Vanilla Python", som er et begrep som brukes for å beskrive standardversjonen av programmeringsspråket Python uten ekstra biblioteker eller rammeverk. Den representerer de grunnleggende og fundamentale funksjonene i Python som er tilgjengelige i standardbiblioteket.


Formålet med studiet
Programmet er rettet mot kandidater som allerede har fullført en finansutdanning eller som for tiden jobber i finansbransjen. Ingen tidligere erfaring med koding er nødvendig. Målet med programmet er ikke å utdanne fullverdige utviklere, men å sette finansfolk i stand til å automatisere rutinemessige oppgaver som er relevante for jobben deres, eller kommunisere programvarekrav til større prosjektgrupper for programvareutvikling. Kandidatene vil etter endt utdanning ha grunnleggende til middels gode ferdigheter i Python og Jupyter Notebook, kunne utføre dataanalyse med noen av Python-bibliotekene og generere visuelle rapporter.


Jobbmuligheter
Programmet er ment som en mulighet for kandidater til å supplere sin nåværende utdanning og/eller erfaring fra finansbransjen. Målgruppen for Python for Finance er personer som enten er kvalifisert til å jobbe i finansbransjen, eller som allerede er ansatt i en eller annen rolle innen finans. Kandidatene vil ha kompetanse til å bruke Python-biblioteker primært til å analysere komplekse finansielle data og produsere interaktive rapporter. De vil også være i stand til å kommunisere effektivt med utviklingsteam som bygger nye eller vedlikeholder eldre økonomisystemer.

For tiden er det et stort utvalg av stillingsannonser i finansbransjen som etterspør kompetanse i Python. Hovedmålet med denne utdanningen er å gi kandidatene relevant praktisk erfaring som de kan bruke umiddelbart. Utdanningen legger også grunnlaget for kandidater som ønsker å fordype seg i programmering - enten for å lære mer avanserte Python-emner eller for å utforske ulike programmeringsspråk.