Logistikk - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart hver dag hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 11.250

Vi tilbyr nettbasert kurs i logistikk. Kurset gir deg grunnleggende innføring i fagområdet logistikk, og innsikt i sentrale problemstillinger som verdiskapning, strategivalg og internasjonalisering.

Beskrivelse:
Logistikk gir deg en grunnleggende innføring i fagområdet logistikk, og innsikt i sentrale problemstillinger som verdiskapning, strategivalg og internasjonalisering. Logistikk er et viktig fagområde for både offentlige og private virksomheter. Logistikk-kurset legger vekt på hvordan varestrømmen styres til virksomheter, i virksomheter og fra virksomheter. Gode kunnskaper i logistikk gir konkurransefortrinn og betydelig økt lønnsomhet. I samarbeid med aktører fra fagmiljøet er kurset utviklet for å gjøre deg bedre rustet til å forstå og engasjere deg i oppgaver knyttet til logistikk. Kurset ser på logistikk som prosess og på hvordan bruk av IT kan effektivisere logistikkprosessene.

Logistikk består av følgende tema:
• Introduksjon til logistikk
• Logistikk og lønnsomhet
• Logistikkostnader
• Leveringsservice
• Innkjøp i et logistikkperspektiv
• Lagerstyring
• Produksjonsstyring
• Distribusjon
• Presentasjonsmåling / målstyring
• Forbedringsmuligheter med logistikken
• Logistikk i et strategisk perspektiv

Læringsmål:
I dette kurset tilegner du deg grunnleggende ferdigheter i logistikk og en innsikt i sentrale problemstillinger som verdiskapning, strategivalg og internasjonalisering.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettbasert kurs i logistikk

Opptakskrav:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell:
Inkludert i prisen:
• Kurs i studieteknikk
• Eksamensavgift
• Retting av innsendingsoppgaver
• Veilederoppfølging
• Tilgang til klasserom på nett
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering:
Netteksamen - varighet 3 timer