Logistikkoperatørskolen INS - BedrfiftsinterntSted: Hele landet
Hele landet
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 24 leksjoner a 3 timer. 2 skriftlige tester inngår (ev. hjemmeoppgaver)
Pris: avtales

Teorikursets primære hensikt er å gi deltakerne en moderne og relevant opplæring i logistikkfaget. Kurset kan være et skritt på veien til å oppnå fagbrev i logistikkfaget (§ 3.5). Yrkestittelen er logistikkoperatør.

Kurset har for øvrig til hensikt å formidle kunnskaper og holdninger som er både relevante og nødvendige i det logistikkfaglige arbeid i en moderne bedrift uavhengig av ønsket om formell status gjennom offentlig avlagt eksamen.

Kursinnhold: Begrepsavklaringer, produksjonsprosessen, samferdsel, godstransport, utviklingsstrategier, eksternlogistikk, internlogistikk og lagerhold, persontransport og passasjerterminaler, ADR, bedriftslære, dokumentlære og EDI, innovasjon og entreprenørskap, studieteknikk.

Metode: Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Stor grad av deltakeraktivitet hvor deltakerne benytter eksempler fra egen erfaring. Kurset legger vekt på både teori og praksis.

Målgruppe for kurset

Selektive, bedriftsinterne grupper, maks 22 deltakere pr. gruppe. Personlig egnethet: interesse for å jobbe teoretisk med praktiske og faglige/bedriftsrelevante problemstillinger. For å avlegge fagprøve kreves 60 mnd erfaring.

Kursmateriell

Forelesningene støttes av kursbøker, pensum ca 1000 sider på norsk, studieplan, skrivemateriell, 2 skriftlige tester og karakterutskrift.

Eksamen / sertifisering

Deltakerne må selv, innen gjeldende frister melde seg opp til eksamen ved videregående skole i det fylket de er bosatt.

Vis flere tilsvarende kurs: