Likviditet i utfordrende tider - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 time
Pris: fra 750

I utfordrende tider er det avgjørende at styret og daglig leder setter likviditet enda sterkere på agendaen. De aller fleste bedrifter har en eller annen gang i livssyklusen utfordringer knyttet til likviditet, da er det avgjørende å iverksette tiltak raskt som kan bedre situasjonen.

OBS - sett av ca 2 timer til kursgjennomføringen

Dette kurset tar for seg hva du må gjøre når en virksomhet kommer i en utfordrende situasjon, hvor likviditet allltid er et sentral emne. Kurset ser på ansvar og roller mellom styret og daglig leder, viktigheten av å få oversikt over den økonomiske situasjonen, likviditetstiltak - hva bør gjøres, dokumentasjon av vurderinger, råd og tips med nyttige og praktiske eksempler.

KURSINNHOLD
• Ansvar og roller - styret og daglig leder
• Viktigheten av å få oversikt over den økonomiske situasjonen
• Likviditetstiltak - hva bør gjøres?
• Dokumentasjon av vurderinger
• Råd og tips

UNDERVISNINGSFORM
Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Målgruppe for kurset

Kurset passer for deg som arbeider som regnskapsfører, styreleder, styremedlem, økonomiansvarlige, CFO, daglig ledere, eller er aksjonær/eier eller er bruker av regnskap.

Vis flere tilsvarende kurs: