Indre stillhet meditasjonSted: Yogaskolen i Bergen
          Hordaland, Bergen
Kursadresse: Strandgaten 201, 5004 Bergen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Mandager, kl 19:00 - 20:15
Varighet: 1 kveld pr uke i 6 uker
Pris: 1.440

Indre stillhet er en oppmerksomhetsbasert meditasjonsteknikk i 7 trinn. Det vil si at du går igjennom et forløp av 7 forskjellige psykologiske teknikker i meditasjonen. Som nybegynner vil du legge mest vekt på de første trinnene, og senere vil de siste delene av Indre Stillhet få mer vekt.

Innhold:
Meditasjon er ikke å tenke, men å oppleve. De 7 trinnene i Indre stillhet er konkrete teknikker i å bruke oppmerksomheten. Indre stillhet er det ikke noe mystisk ved. Det er ikke noen forestillinger eller mantra en skal sitte og tenke på. Du vil bli overrasket over hvor mye inspirasjon Indre stillhet kan gi deg overfor vanlige funksjoner i sinnet som du kjenner fra hverdagen.

De første trinnene av Indre stillhet hjelper en til å falle til ro og nå en avspent tilstand. En lærer å spenne av overfor påvirkninger og forstyrrelser - både de som kommer fra omgivelsene og de som en opplever i sitt eget sinn - gjennom akseptere de. Når jeg ikke er oppmerksom, så reagerer jeg automatisk på det jeg opplever. Av bare vane spenner jeg, lar meg rive med eller inntar en avvisende holdning. Under bruken av Indre stillhet gjennomskuer jeg etter hvert mine egne reaksjoner og tanker når de kommer frem i forhold til det jeg opplever.

I de neste trinnene bruker jeg den avspente tilstanden til noe kreativt: å samle sinnet i konsentrasjon og kreativ tenkning kan kun gjøres om en ikke anstrenger seg. Ved å arbeide med Indre stillhet blir en bedre til å få gode ideer. Og teknikkene i siste halvpart av meditasjonen utforsker tilstander av indre stillhet og bevissthetsintensitet bak den ellers evig kvernende tanke- og humøraktivitet i sinnet. Kjernen i Indre stillhet er en transformerende opplevelse av den stillheten, hvorfra vi opplever alt annet - det å være ét med seg selv.

Psykisk styrke kommer nettopp av evnen til å hvile i seg selv. Eller evnen til igjen og igjen å kunne vende tilbake til å hvile i seg selv. Det blir en mindre selvopptatt av. Indre stillhet er inspirerende og anvendelig i mange sammenhenger. Det er en enkel og fascinerende metode. Den tiltaler begynneren fordi den er lett å gå til. Og den avanserte vil stadig kunne oppleve nye sider av meditasjonen og sinnet. Indre stillhet er samtidig så grunnleggende at den vil berike bruken av en hvilken som helst annen meditasjon.

I tillegg til innlæring av meditasjonen lærer du også dybdeavspenningen Yoga nidra på kurset og det vil være foredrag / snakk rundt yogatradisjonen og meditasjon. En grundig og fullstendig innlæring av Indre stillhet gis på kursene i «Indre Stillhet meditasjon» og «Chakra - fordypelseskurs» og på feriekursene i Norge på Ask kurssenter og i Småland på Håå kurssenter. På «Yoga - fortsettere» introduseres de første trinnene av meditasjonen.