Hvordan skape en god bedriftskultur.Kursarrangør: Optimal Læring AS
Sted: Hele landet, 1 dag arbeidsseminar hvor resultatet skal være et dokument som klargjør kulturen. Gruppearbeid og foredrag
          
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Event / Arrangement
Foredrag

En god bedriftskultur kommer ikke av seg selv. Det kreves holdningsskapende arbeid og vel gjennomtenkte handlinger. Hvordan skapes gode holdninger? Hva er det som skaper en vinnerkultur? Nå er dette viktigere enn noen gang - det er snakk om å overleve som bedrift i lengden!

HVORDAN LAGER MAN EN VINNERKULTUR?

For å bli en mester – en vinner – må du stå støtt og vite eksakt hvor man er og hvor man skal.

En vinnerkultur går ut på ha en etisk, moralsk og ideologisk vel fundamentert grunnmur. I denne grunnmuren ligger firmaets visjoner, grunnverdier, mål og personalpolitikk.

En bedriftskultur er et resultat av samtlige handlinger og holdninger i og blant de ansatte. Derfor går vi inn og klargjør flg:

Hva er organisasjonens grunnverdier
Hvilke visjoner og mål arbeides det mot?
Hvor ligger lista når det gjelder etikk i bedriften?

Personalspørsmål som:

ansettelser og avskjed.
Hvordan tjener bedriften penger?
Vi baserer mye av kurset på gruppearbeider bundet sammen med forelsninger over temaene. Poenget for oss er at bedriften det gjelder blir aktiv i sin egen bedriftskultur og former og skaper en slik bedriften vil ha den.


Hva ser man etter hos en ny medarbeider?
Hvordan profilerer vi oss i forhold til grunnverdier?
Ledernes holdninger og oppfølgning av de ansatte?
Holdninger til etniske og religiøse spørsmål, hudfarge osv.
Slik kan vi fortsette.

Mange ledere og bedrifter blir dessverre avslørt i å tøye grenser langt inn i gråsonene, noe som kan være fristende, men farlig for bedriften.
Dette liker ikke kundene, kjøperne av varer og tjenester vite av.
Men det er ennå muligheter! Grip fatt nå og få på bordet virkeligheten i bedriften din.Alt kan bli bedre når DU tar kontroll.Nå er det tiden for de som vil og kan arbeide seriøst!

Hvordan starte opprydningen og skape den nye velfundamenterte vinnerkulturen? Det kan vi hjelpe dere med -

Å ta en gjennomgang av dette er meget rimelig for bedriften. Da kan man lage seg en handlingsplan i retning av en bevisst vinnerkultur. En vinnerkultur betyr blant annet: Bedret arbeidsmiljø generelt, en klar personalpolitikk som virker inn på personalets servicenivå ut til kundene, profilering, kreativitet og derav større inntekter. Man blir forbundet med noe positivt i samfunnssammenhengen.
Det handler om å bygge inn verdier i bedriften som gjør at den oppfattes samfunnsnyttig, ikke bare som arbeidsplass, men også som en del av strukturen.

Det å opptre som en bunn solid, ansvarlig bedrift viser at man tar kundene alvorlig. Kunder liker det - uansett hvor feil vi tar. Det hele handler om etikk og moral - uansett hvordan man prøver og bortforklare det!

Målgruppe for kurset

Ledere, mellomledere, teamledere, tillitsvalgte og formenn

Kursmateriell

Alt materiell deles ut første dagen.

Eksamen / sertifisering

Diplom som beskriver temaer som er gjennomgått og innsats.

Vis flere tilsvarende kurs: