Generalforsamling og eierrettigheterKursarrangør: Styreforeningen
Sted: Hordaland, Bergen
Hordaland
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 10:00 - 15:00
Varighet: 1 dag
Pris: fra 5.050

Vi tilbyr kurs i generalforsamling og eierrettigheter. Kurset tar utgangspunkt i Aksjelovens kapittel 5 og de bestemmelser forøvrig som omfatter generlaforsamlingens oppgaver og ansvar.

Formålet med kurset er at deltakerne skal få detaljert kunnskap om de ulike regler som er gjeldene, hvordan generalforsamling og generalforsamlingssaker håndteres i praksis samt andre vesentlige forhold man bør være kjent med knyttet til aksje- og allmennaksjeselskapenes øverste selskapsorgan.

Kursinnhold:
• Om aksjeeierforsamling og begrepet "generalforsamling"
• Forankring: Aksjelov / lovgivningens regler om oppgaver og ansvar
• Generalforsamlingens ansvarsområder
• Hvem kan delta på generalforsamlingen
• Nærmere om møterett, møteplikt, representasjon og rådgiver
• Innkallingsregler ved generalforsamlinger
• Styrets, styrelederes plikter og rettigheter ifm generalforsamling
• Stemmerettsbegrensninger, aksjeklasser og andre forhold som påvirker stemmerett
• Inhabilitet i forhold til generalforsamling og avgjørelser på generalforsamling
• Revisors deltakelse på generalforsamlingen

• Tidsfrister
• Ordinær og ekstraordinær generalforsamling
• Generalforsamling uten møte
• Generalforsamlingssaker / vedtekter og aktuelle saker beskrevet ved innkallingen
• Møteleders roller, referent rolle og medsignaturer
• Åpningen av generalforsamlingen
• Stemmeopptelling - avklaring av stemmeberettigede
• Flertallskrav: alminnelige og kvalifisert flertall, enstemmighetskrav
• Generalklausulen - fordeler på andres bekostning
• Søksmål og granskning

Bedriftsinterne kurs og Konsulentassistanse:
Kursprogrammet kan leveres som bedriftsinternt kurs etter nærmere avtale om pris, sted etc. Emner i eller deler av kursprogrammet kan videre kombineres med andre bedriftsinterne behov og bedriftsintern opplæring kan skreddersys deres ønsker. Kontakt oss for pristilbud.

Målgruppe for kurset

Kursdagen retter seg mot eiere, styreledere, styremedlemmer, varamedlemmer, observatører og daglige ledere.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmateriell, kaffe/te og enkel bevertning