E-læringkurset Branntest. Grunnopplæring i brannvern for ansatte.Kursarrangør: Din Brannvernleder AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kontinuerlig
Varighet: 25 minutter
Pris: etter avtale

E-læringskurset Branntest kan gjennomføres av den ansatte på PC eller mobil. Bygget får egen innloggingskode .Tar ca 20-25 min.Kursbevis sendes direkte på mail til de som har bestått eksamen. Egen rapportside sørger for full oversikt over de som har bestått inndelt i avdelinger.

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Kurset er tilpasset kravene i ny forskrift gjeldende fra 01.01.16 og passer godt for «brannvernledere», brannansvarlige, etasjeansvarlige eller tilsvarende roller.Web basert E-lærings kurs der man får en opplæring i brannforebyggende tiltak,evakueringsrutiner, slukketeknikk.m.m Branntesten avsluttes med en eksamen som består av 10-15 tilfeldig valgte spørsmål. Personer som består får automatisk tilsendt kursbevis. Testen tilpasses det aktuelle bygget med bilder og relevant tekst. Egne Portefølje løsninger for de med flere bygg. Bygget får eget passord til innlogging for ansatte. Eiere /Forvalter eller Brannvernleder får kode til egen rapportside som for å få status på hvem som har tatt Branntest eller siste gang deltatt på evakueringsøvelse eller førstehjelpskurs m.m.

Ved Branntilsyn vil dette kunne være godkjent dokumentasjon på lovpålagt opplæring av Brannforebyggende tiltak ved bygget samt dokumentasjon av deltagelse av evakueringsøvelse når det gjelder ansatte og leietakere.

Målgruppe for kurset:
Ansatte i alle typer virksomheter.

Eksamen/sertifisering:
Kursbevis sendes direkte på mail til kursdeltaker.

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
Kommuneansatte tar brannkurs på egen PC
Som første kommune i landet har Hemnes tatt i bruk nettbasert opplæring for å gi sine ansatte grunnleggende brannopplæring.Andre kunder: BaneNor,Høegh eiendom,Sparebank1,Coop,Akerhusgruppen m,fl.