Brannforebyggende brannvernlederkurs - nettkursKursarrangør: Trygg Kurs AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Du kan starte ditt kurs umiddelbart etter at du kjøpt det
Varighet: 12 måneder
Pris: 3.000

Vi tilbyr nettbasert brannforebyggende brannvernlederkurs med det formål å øke virksomheters kompetanse om hvordan brannvernarbeidet kan gjennomføres for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier.

Innhold:
Kurset er tilpasset kravene i norsk lov, og har fokus på å utvikle holdninger, ferdigheter og kunnskaper innen brann- og skadeforebyggende tiltak.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
• Lover og forskrifter
• Eier og brukers ansvar
• Organisatoriske og tekniske brannsikringstiltak
• Aktive og passive brannsikringstiltak
• Innføring i slukkemidler
• Brannteori

Målgruppe for kurset:
Brannvernledere, brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Kursmateriell:
Kurset kan gjennomføres på PC, smart-telefon og nettbrett såfremt man har tilgang til internett

Eksamen / sertifisering:
Kursavgiften inkluderer kursbevis som blir utstedt etter fullført kurs. Du får kursbeviset tilsendt på e-post. Du kan også laste ned ditt kursbevis fra «Min side».