D5L Fritidsskipper kompaktkurs over 3 langhelgerKursarrangør: Vestfold Maritim
Sted: Hele landet, Vi holder D5L kurs over hele Norge, så du er garantert til å finne ett kurs på ett sted som passer deg.
          
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Over 3 langhelger Torsdag-Søndag, som regel rett etter hverandre, samt hele mandag etter siste langhelg. Når du melder deg på eller ber om mer informasjon sender vi deg komplett kursplan for dette kurset.
Varighet: 3 helger
Pris: 22 770

Kurs for førere og styrmenn av fritidsbåter over 15 meter til og med 24 meter. Kurset skal dekke den teoretiske og praktiske opplæringen som kreves for å føre et fritidsfartøy i stor kystfart. Kurset kan utvides til D5LA og D5.

Ordinær pris i 2019 er 16 900 kr + sikkerhet 2 900 kr + 6 stk eksamen a 495 kr = 22 770 kr.

Dersom dere er flere som ønsker å melde dere på i sammen, ta kontakt for grupperabatt.

Våre kompakt kurs går over 3 langhelger, ta kontakt for komplett kursplan, mer informasjon og påmelding.

Dette sertifikatet gir også rettigheter til Fiskeskippersertifikat klasse C og føring av båt med passasjerer når krav til nødvendig fartstid og sikkerhetsopplæring er oppfylt.

*Kan med fordel erstattes av godkjent grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk (IMO60) - som dekker kravene for sikkerhetsopplæring for den som skal mønstre på som underordnet mannskap på handelsfartøyer, eller dersom du tenker å bruke sertifikatet som skipper på passasjerfartøy opp til 15 meter med 12 passasjerer eller mindre.

Tilleggskrav for å føre båt med passasjerer finner du i forskrift 1400.

Fartstid - for å få utstedt Fritidsskippersertifikat må du oppfylle 1 av disse 3 kravene:

1.) Du må ha disponert og brukt regelmessig et fartøy lengre enn 8 meter (inntil 15 meter) i minst 3 år. Dette må kunne dokumenteres av enten formann i båtforeningen, politi, havnevesen, fiskerirettleder, forsikringsselskap eller med et båtkort fra Redningsselskapets båtregister.

2.) Alternativt kan du ha minst 12 måneders effektiv fartstid på sjøgående fartøy over 15 meter, som kan godkjennes for utstedelse av dekksoffisersertifikat, dvs D5 (kystskipper) eller høyere. Fartstid som godkjennes for utstedelse av dekksoffisersertifikat skal være opptjent i stilling med dekkstjeneste som omfatter brovakt,fortøyning, laste-og losseoperasjoner, sikkerhetsmessig vedlikehold og beredskapsprosedyrer.

3.) Eller Bestått praktisk utsjekk ved kursarrangør som innehar godkjenning for å gjennomføre praktisk utsjekk - vil tilbyr dette.

Det må dessuten kunne fremlegges erklæring om tilfredsstillende helse, syn, hørsel, og fargesans i samsvar med de forskrifter som gjelder om legeundersøkelse av sjømenn.

Alle våre D5L kurs kan konverteres til D5 Kystskipper med tilleggskurs og nye eksamener.

Alle våre D5, D5L og D5LA kurs kjøres i samarbeid med NMKS

Målgruppe for kurset

Alle som skal føre fritidsbåt over 15 meter og opp til 24 meter, eller som bare ønsker å utvide sin maritime kunnskap og muligheter.

Og de som skal føre båter opp til 15 meter i forbindelse med passasjerbefordring opp til 12 personer.

Eller som ønsker å ta fiskeskippersertifikat.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kurskompendie til alle moduler.

Utstyrspakke med stikkpasser og navigasjonslinjal kommer i tillegg kr. 480,-.

Eksamen / sertifisering

Det er 6 deleksamener, hver av disse koster kr. 495,-