Coachende lederskap - bedriftsinternt seminarKursarrangør: CoachTeam AS
Sted: Oslo, Majorstua
Oslo
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: avtales

Vi tilbyr bedriftsintern workshop for dere som vil lære mer om coachende lederskap. Dagen er spekket med praktiske verktøy. Dere lærer enkle coaching teknikker, får gode kommunikasjons verktøy og lærer hvordan dyrke frem vinnende vaner. En topp workshopsamling for ledergrupper og teamledere.

Innhold:
En av de mest kraftfulle ferdighetene du kan ha er evnen til å kontrollere din egen respons til mennesker og hendelser omkring deg. Å ha denne kontrollen vil vi påstå er grunnmuren i det å oppnå mål og skape gode relasjoner. Din evne til å styre reaksjonene dine påvirker hva du gjør og hvordan du gjør det. Det igjen påvirker sluttresultatet.

Den coachende tilnærmingen hjelper deg å forstå eksakt hva som får noen mennesker til å lykkes, og gir deg praktiske verktøy slik at du kan gjøre det samme. Ved å bruke NLP får du et mer bevisst forhold til hva du gjør, og hvorfor og hvordan du gjør det du gjør. På den måten blir du bedre i stand til å nå målene dine.

Coaching-teknikker er enkle å forstå og enkle å bruke, og dermed kan du raskt komme i gang med å ta dem i bruk. Når du ser livet annerledes, opplever du livet annerledes!

Disse teknikkene gir deg muligheten til å velge en følelsesmessig eller mental tilstand og holde på den - så lenge du vil, når du vil og hvor du vil. Mange mennesker har vanskeligheter med å holde på tilstander av fokus og konsentrasjon, selvsikkerhet, entusiasme, inspirasjon, motivasjon og åpenhet for læring. Teknikker gir deg enkel tilgang til disse ulike tilstandene.

Tanketrening:
• Fokuser på riktige saker
• Løs problemet, tenk i nye baner

Kommunikasjonstrening:
• Fremgangsrik kommunikasjon
• Tydelige svar får du med rette spørsmål

Atferdstrening:
• Fra tanke til handling
• Vinnende vaner

Ledertrening:
• Styrk deg selv for å lede andre. Du introduseres for coachende lederskap

Etter Coachende Lederskap vil du sitte igjen med:
• En avansert kommunikasjonsmodell for knivskarp kommunikasjon
• Gode lytteferdigheter, det magiske i å høre hva som ikke blir sagt
• Kommunikasjonsferdigheter til å skape suksess
• Spørsmål som skaper dyptgripende endring
• Hvordan hente frem ulike perspektiver for å se ulike vinklinger

Du vil se at coachende tilnærming kan skape kraftfulle resultater og endringer både i ditt personlige og profesjonelle liv.

Raskt bygge relasjoner basert på tillit. Forstå hvilke ord som fungerer best for ulike kunder. Snu innvendinger til forståelse. Få medarbeidere og kunder til å føle seg bra og ønske mer. Ta kontroll og balansere livet ditt.

Møte utfordringer med kreativitet. Motivere ansatte og sette dem i stand til å ta bedre beslutninger. Skape sterkere teamfølelse. Evaluere situasjoner og velge løsning raskere og med større selvtillit.

Bruke de mest effektive prosessene for endring. Skape et vinnende tankesett. Skape fokus og selvtillit i situasjoner det er viktig å prestere. Fjerne tvil. Visualisere suksess mer effektivt og med større klarhet.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs i coachende lederskap

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
Jeg anbefaler kurset varmt til alle ledere som ønsker å utvikle sin lederkompetanse. Ikke bare i gjennom teori, men også i praksis.
- Henriette Grønn, daglig leder BIP, kommunikasjonsrådgiver Lederne