Bachelor i ernæringKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - søknadsfrist 15. april
Varighet: 3 år
Pris: 50.600 pr semester

Vi tilbyr bachelor i ernæring. Bachelor i ernæring lærer deg å beskrive den friske menneskekroppens struktur og funksjon. Du vil kunne gjøre rede for hvordan maten vi spiser, fordøyes og absorberes, og hvordan de forskjellige næringsstoffene og vitaminer / mineraler påvirker kroppen vår.

Du vil få innsikt i de vanligste folkesykdommenes risiko- og årsaksfaktorer, forløp og behandling. Studiet ser også på hvordan kosthold og næringsstoffer kan fremme helse og forebygge sykdom, med hovedvekt på livsstilsykdommene.

Framtidsrettet studium:
Med en bachelor i ernæring får du kompetanse til å vurdere ernæringsstatus og gi kostholdsråd, veiledning og oppfølging til både enkeltindivider og grupper i ulike livsfaser. Du vil også kunne beskrive de viktigste helseeffektene av basismatvarene i det norske kostholdet med bakgrunn i relevant forskning og vurdere trenddietter i lys av tilgjengelig vitenskapelig litteratur.

Praktisk kostveiledning:
Studiet vektlegger varierte arbeidsformer, hovedsakelig samarbeid og stor grad av egenaktivitet. Høyskolen Kristiania har en egen studentklinikk der du får ferdighetstrening innen kostveiledning til individer og grupper under kyndig veiledning av våre kliniske ernæringsfysiologer.

Program:

1 år)
• Anatomi og fysiologi 1
• Anatomi og fysiologi 2
• Anatomi og fysiologi 3
• Sykdomslære 1
• Sykdomslære 2
• Samfunn, individ og vitenskaplig metode

2 år)
• Mat, fysisk aktivitet og helse
• Energiomsetning
• Energigivende næringsstoffer
• Mikronæringsstoffer
• Innføring i klinisk ernæring
• Livsstilssykdommer

3 år)
• Ernæring gjennom livet
• Ernæring og prestasjon
• Vitenskapelig metode og statistikk
• Motiverende kommunikasjon
• Kostveiledning
• Bacheloroppgave

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker bachelor i ernæring

Forkunnskaper:
• For å kunne søke på studiet må du ha generell studiekompetanse med fagkravene Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2), og fysikk 1 og kjemi (1 + 2).

NB! Bachelorstudenter på Bachelor i ernæring må også levere politiattest. Dette fås på ditt lokale politikammer.