Avstemming av regnskapetKursarrangør: Simployer AS
Sted: Radisson Blu Hotel Nydalen
          Oslo, Nydalen
Kursadresse: Nydalsveien 33, 0484 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: fra 3.950

Vi tilbyr kurs i avstemming av regnskapet. På kurset får du en praktisk og teoretisk innføring i avstemmingsarbeidets formål og utførelse. Kurset gir deg også en helhetlig forståelse av regnskapspostenes sammenheng. Hvorfor vi avstemmer, og hva som skjer hvis vi ikke gjør dette korrekt.

Du vil lære:
• Viktigheten av avstemminger - gir riktig balanse automatisk riktig resultat
• Praktisk gjennomføring av avstemminger
• At det finnes fallgruver du ikke vil gå i - illustrert med virkelige eksempler
• Avstemmer og kontrollerer vi også det vi ikke ser direkte av regnskapet

Program:

kl 09:00 - Hvorfor er avstemming viktig:
• Sammenhengen mellom resultat og balanse
• Periodiseringer

kl 10:00 - Avstemming av balansen:
• Vi går gjennom avstemming av:
• Anleggsmidler
• Varelager
• Kundefordringer og andre fordringer
• Kontanter og bank
• Oppgave

kl 12:00 - Lunsj

kl 13:00 - Avstemming av balansen fortsetter:
• Langsiktig gjeld
• Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
• Offentlige trekk og avgifter
• Oppgave

kl 14:30 - Tips til nyttige verktøy i avstemmingsarbeidet

kl 15:00 - Kontroll av regnskapet:
• Viktige kontrollpunkter i regnskapet

kl 16:00 - Kurset avsluttes
(tidspunktet for temaene kan bli justert)

Målgruppe for kurset:
Regnskapsførere og regnskapsmedarbeidere

Kursholder: Morten Thorkildsen

Morten har lang erfaring innen revisjon, regnskap, årsoppgjør og selskapsetableringer. Han jobber til daglig både som regnskapsfører / revisor og rådgiver innen regnskap / skatt / avgift. Han er utdannet ved Østfold distriktshøyskole og er registrert revisor og autorisert regnskapsfører.