Lift og krankurs - praktisk opplæring i Skedsmo / Lillestrøm

I denne kategorien finner du kurs for praktisk prøve innen lift og kran. Mange sertifikater i denne kategorien krever egne sikkerhetskurs. Vi gjør oppmerksom på at disse kursene ligger i egen kategori.
Her finner du Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner.

G8 Lastebilkran med G11 løfteredskap praktisk bruk

Vi tilbyr krankurs på G8 lastebilkran med G11 løfteredskap praktisk bruk. Ved dette kurset gjennomgås alle deler i HMS delen, modul 1, 2.8 (G11) stroppekurset og den maskintekniske delen, modul 2.8 samt praktisk innføring 3.8.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus 4 dager 15000 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 4 dager 15000 kr

Personløfter klasse A, B, C (engelsk)

Vi tilbyr opplæring på engelsk i personløfter klasse A, B og C, avhengig av maskiner som er tilstede. Vi gir både teoretisk og praktisk opplæring i henhold til gjeldende regelverk. §10.2 dokumentert opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 1 dag 2.500 kr

Personløfter klasse A, B, C (polsk)

Vi tilbyr opplæring på polsk i personløfter klasse A, B og C, avhengig av maskiner som er tilstede. Vi gir både teoretisk og praktisk opplæring i henhold til gjeldende regelverk. §10.2 dokumentert opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 1 dag 2.500 kr

Kontrollørkurs G00 Generell del

Vi tilbyr kontrollørkurs G00 Generell del . Dette generelle kurset danner utgangspunktet for alle kontrollørkurs innenfor fagområdet kraner, både onshore og offshore (foruten G10 Manuelle taljer og G11 Løfteredskap).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 03.09.2024 3 dager03.09.2024 fra 9.600 kr

Kontrollørkurs G4 bro- og traverskraner - teori

Vi tilbyr kontrollørkurs på G4 bro- og traverskran teori. Hensikten med kurset er å gi teoretisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk prøve for kontrollgruppe G4 bro- og traverskran.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 19.11.2024 3 dager19.11.2024 fra 8.900 kr

Kontrollørkurs og repetisjon G11 Løfteredskap - teori og praksis

Vi tilbyr kontrollørkurs og repetisjonskurs G11 Løfteredskap - teori og praksis. Hensikten med kurset er å gi en teoretisk og praktisk opplæring til personer som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe G11 Løfteredskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 5 dager fra 10.500 kr

Maskinforskriften

Vi tilbyr kurs om maskinforskriften. I dette kurset gir vi deg innføring i, og en forståelse av maskin-direktivets og maskinforskriftens funksjon og virkemåte. Maskinforskriften retter seg mot produsenter, deres representanter, importører, leverandører og andre forhandlere av maskiner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 24.09.2024 1 dag24.09.2024 fra 4.800 kr

G11 Stropp og anhuker

Vi tilbyr sertifisert kurs på G11 stropp og anhuker. Hensikten med opplæringen er å gi kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 5 dager 4.900 kr

G8 Lastebilkran

Vi tilbyr krankurs på G8 lastebilkran. Hensikten med opplæringen er å gi lastebilkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av lastebilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 5 dager 4.900 kr

Kranfører (traverskran / lastebilkran) teorikurs

Vi tilbyr kranførerkurs teori (traverskran / lastebilkran). Alle kurs holdes som dag eller kveldskurs, forutsatt tilstrekkelig antall påmeldte. Vi arrangerer kurs kontinuerlig og kan være behjelpelig med bedriftsinterne kurs. Modul 1 tas som e-læring før kursoppstart

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 2 dager 7.000 kr

Krankurs

Vi tilbyr kranførerkurs. Alle kurs holdes som dag eller kveldskurs, forutsatt tilstrekkelig antall påmeldte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 6.500 kr

Personløfter (lift) kurs

Vi tilbyr kurs på personløfter (lift). Alle kurs holdes som dag eller kveldskurs, forutsatt tilstrekkelig antall påmeldte. Vi arrangerer kurs kontinuerlig og kan være behjelpelig med bedriftsinterne kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 2.800 kr

G8 Lastebilkran teori - modul 1.1 og 2.3 og 2.8

Vi tilbyr krankurs på G8 lastebilkran teori - modul 1.1 og 2.3 og 2.8 som klasseromskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 5 dager 9.900 kr

Anhukerkurs modul 4

Vi tilbyr anhukerkurs modul 4. Våre kurs har en teoretisk og en praktisk del der kursdeltakerne gjennomgår alle nødvendige sikkerhetsmomenter ved bruk av det enkelte arbeidsutstyr. Dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av løfteredskap, anhuking og signalgiving.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 2.350 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 20.06.2024 (+14) 1 dag20.06.2024 (+14) 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 26.06.2024 1 dag 26.06.2024 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 30.07.2024 1 dag 30.07.2024 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 07.08.2024 1 dag 07.08.2024 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 15.08.2024 1 dag 15.08.2024 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 27.08.2024 1 dag 27.08.2024 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 10.09.2024 1 dag 10.09.2024 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 26.09.2024 1 dag 26.09.2024 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 03.10.2024 1 dag 03.10.2024 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 15.10.2024 1 dag 15.10.2024 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 22.10.2024 1 dag 22.10.2024 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 05.11.2024 1 dag 05.11.2024 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 12.11.2024 1 dag 12.11.2024 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 26.11.2024 1 dag 26.11.2024 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 03.12.2024 1 dag 03.12.2024 2.450 kr

G4 Krankurs sertifisert

Vi tilbyr G4 krankurs sertifisert opplæring. Våre kurs har en teoretisk og en praktisk del der kursdeltakerne gjennomgår alle nødvendige sikkerhetsmomenter ved bruk av det enkelte arbeidsutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 10320 kr

Personløfter modul 6

Vi tilbyr kurs i personløfter modul 6. Våre kurs har en teoretisk og en praktisk del der kursdeltakerne gjennomgår alle nødvendige sikkerhetsmomenter ved bruk av det enkelte arbeidsutstyr. Opplæringen gis henhold til §10-1 og §10-2 i Forskrift om utførelse av arbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 25.06.2024 (+11) 1 dag25.06.2024 (+11) 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 07.08.2024 1 dag 07.08.2024 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 13.08.2024 1 dag 13.08.2024 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 28.08.2024 1 dag 28.08.2024 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 12.09.2024 1 dag 12.09.2024 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 25.09.2024 1 dag 25.09.2024 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 16.10.2024 1 dag 16.10.2024 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 23.10.2024 1 dag 23.10.2024 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 07.11.2024 1 dag 07.11.2024 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 14.11.2024 1 dag 14.11.2024 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 28.11.2024 1 dag 28.11.2024 2.450 kr
Skedsmo / Lillestrøm 04.12.2024 1 dag 04.12.2024 2.450 kr

Dokumentert opplæring lifter / personløftere

Dokumentert brukeropplæring på alle lifter/personløftere er et myndighetskrav fra 1/1/2001. Hybeko kan tilby slik dokumentert opplæring både på din arbeidsplass og i Hybeko sine kurslokaler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm

Personløfterkurs - klasse A og B

Vi tilbyr personløfterkurs klasse A og B. Målsettingen med kurset er å gi økt kunnskap om sikker bruk av personløfter. Skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå, og hvordan disse kan unngås. Bidra til å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 1 dag 2.250 kr

Stropping, anhuking og signalgiving

Vi tilbyr kurs i stropping, anhuking og signalgiving. Målsettingen med kurset er å gi deltagerne økt kunnskap om stropping, anhuking og signalgiving. Sikker bruk, kontroll og oppbevaring av løfteredskaper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 1 dag 2.400 kr

 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9   |  Neste side >>