Kurs i arbeidsvarsling i Hole

Arbeidsvarsling kurs 1 - arbeid på vei - nettkurs

Vi tilbyr nettbasert kurs i arbeidsvarsling 1 - arbeid på vei. Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeid på og ved alle offentlige veier, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 05.03.2024 (+5) 1 dag05.03.2024 (+5) 2.500 kr
Nettkurs / nettstudie 13.03.2024 1 dag 13.03.2024 2.500 kr
Nettkurs / nettstudie 03.04.2024 1 dag 03.04.2024 2.500 kr
Nettkurs / nettstudie 09.04.2024 1 dag 09.04.2024 2.500 kr
Nettkurs / nettstudie 16.04.2024 1 dag 16.04.2024 2.500 kr
Nettkurs / nettstudie 30.04.2024 1 dag 30.04.2024 2.500 kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - arbeid på vei - nettkurs (kveld)

Vi tilbyr nettbasert kveldskurs i arbeidsvarsling 1 - arbeid på vei. Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeid på og ved alle offentlige veier, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 25.04.2024 1 kveld25.04.2024 2.500 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende - nettkurs

Vi tilbyr nettbasert kurs i arbeidsvarsling 2 - for ansvarshavende. Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeid på og ved alle offentlige veier, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 13.03.2024 (+1) 2 dager13.03.2024 (+1) 4.950 kr
Nettkurs / nettstudie 09.04.2024 2 dager 09.04.2024 4.950 kr

Arbeidsvarsling kurs 3 - trafikkdirigering - nettkurs

Vi tilbyr nettbasert kurs i arbeidsvarsling 3 - trafikkdirigering. Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeid på og ved alle offentlige veier, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 04.04.2024 (+1) 3 timer04.04.2024 (+1) 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 17.04.2024 3 timer 17.04.2024 2.250 kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - webinar (norsk og engelsk)

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1 som gjennomføres som live webinar på norsk og engelsk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie

Arbeidsvarsling kurs 2 - webinar

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2 som gjennomføres som live webinar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie

Arbeidsvarsling kurs 3 - webinar

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 3 som gjennomføres som live webinar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie

Arbeidsvarsling kurs 2 - Ansvarshavende

Vegdirektoratet har ajourført Håndbok N301 - Arbeid på og ved veg, med virkning fra sep. 2021. Det stilles nye og mer omfattende krav til de som skal arbeide på veg og anlegg. Det gjelder bl.a. for sikring av arbeidsområder, krav til ansvarshavende og stedsansvarlig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 3.500 kr

Arbeidsvarsling kurs 3 - manuell trafikkdirigering

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 3 - manuell trafikkdirigering. Alle som skal foreta manuell dirigering av trafikk skal ha gjennomgått kurs i dette. Den praktiske øvelsen i manuell trafikkdirigering skal foregå på trafikkert veg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag 2000 kr

Kurs i skilting og oppsetting - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i skilting og oppsetting for bedrifter. Tiden er forbi da Statens Vegvesen selv utførte alt praktisk arbeid med skilting og oppsetting langs riks / fylkesveiene. Bl.a. gjennom funksjonskontraktene er dette arbeidet nå satt bort til private entreprenører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i arbeidsvarsling kurs 1 - for alle som skal utføre arbeid på veg. Kurset gir stedlig ansvarsrett. Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg skal minimum ha gjennomgått kurs 1, basert på Statens Vegvesens håndbok N301 (051).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 05.03.2024 (+28) 1 dag05.03.2024 (+28) 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 07.03.2024 1 dag 07.03.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 12.03.2024 1 dag 12.03.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 15.03.2024 1 dag 15.03.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 20.03.2024 1 dag 20.03.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 22.03.2024 1 dag 22.03.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 26.03.2024 1 dag 26.03.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 12.04.2024 1 dag 12.04.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 16.04.2024 1 dag 16.04.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 19.04.2024 1 dag 19.04.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 23.04.2024 1 dag 23.04.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 25.04.2024 1 dag 25.04.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 30.04.2024 1 dag 30.04.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 02.05.2024 1 dag 02.05.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 06.05.2024 1 dag 06.05.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 10.05.2024 1 dag 10.05.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 15.05.2024 1 dag 15.05.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 21.05.2024 1 dag 21.05.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 23.05.2024 1 dag 23.05.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 28.05.2024 1 dag 28.05.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 05.06.2024 1 dag 05.06.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 07.06.2024 1 dag 07.06.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 12.06.2024 1 dag 12.06.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 14.06.2024 1 dag 14.06.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 17.06.2024 1 dag 17.06.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 20.06.2024 1 dag 20.06.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 27.06.2024 1 dag 27.06.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 04.07.2024 1 dag 04.07.2024 2.250 kr
Nettkurs / nettstudie 10.07.2024 1 dag 10.07.2024 2.250 kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - nettkurs (engelsk)

Vi tilbyr nettkurs på engelsk i arbeidsvarsling kurs 1 - for alle som skal utføre arbeid på veg. Kurset gir stedlig ansvarsrett. Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg skal minimum ha gjennomgått kurs 1, basert på Statens Vegvesens håndbok N301 (051).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 30.04.2024 (+1) 1 dag30.04.2024 (+1) 2.500 kr
Nettkurs / nettstudie 20.06.2024 1 dag 20.06.2024 2.500 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftsinternt kurs i arbeidsvarsling 2 - for ansvarshavende. Ansvarshavende er den som skal planlegge arbeidet og ha ansvar for søknader til kommunen og Statens Vegvesen. Kurset går over 2 dager.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende. Ansvarshavende er den som skal planlegge arbeidet og ha ansvar for søknader til kommunen og Statens Vegvesen. Kurset gir stedsansvarsrett.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 3.850 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende. Ansvarshavende er den som skal planlegge arbeidet og ha ansvar for søknader til kommunen og Statens Vegvesen. Kurset gir stedsansvarsrett.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 19.03.2024 (+6) 2 dager19.03.2024 (+6) 3.850 kr
Nettkurs / nettstudie 24.04.2024 2 dager 24.04.2024 3.850 kr
Nettkurs / nettstudie 07.05.2024 2 dager 07.05.2024 3.850 kr
Nettkurs / nettstudie 14.05.2024 2 dager 14.05.2024 3.850 kr
Nettkurs / nettstudie 11.06.2024 2 dager 11.06.2024 3.850 kr
Nettkurs / nettstudie 25.06.2024 2 dager 25.06.2024 3.850 kr
Nettkurs / nettstudie 08.07.2024 2 dager 08.07.2024 3.850 kr

Arbeidsvarsling kurs 3 manuell trafikkdirigering, bedriftsinternt

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 3 - manuell trafikkdirigering for bedrifter. Alle som skal foreta manuell dirigering av trafikk skal ha gjennomgått dette kurset. Deltagere må tidligere ha fullført kurs 1 eller kurs 2, og ha førerkort og gode norsk kunnskaper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

MS Visio - for å lage arbeidsvarslingsplaner - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i MS Visio - for å lage arbeidsvarslingsplaner. Behovet for opplæring i MS Visio blir større og større. Kurset er for de som har kurs 2 og skal tegne arbeidsvarslingsplaner i MS Visio, programmet som blir mest brukt til dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 2.950 kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - Nettkurs: 20% rabatt for nye kunder!

Norges laveste pris på arbeidsvarsling for nye kunder med 20% rabatt på alle kurs ut året! Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 1 via teams. Skal du arbeide som trafikkdirrigent på riks og fylkesvei, må du ha gjennomført dokumentert opplæring i arbeidsvarsling kurs 1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 05.03.2024 (+8) 6 timer05.03.2024 (+8) 2450 kr
Nettkurs / nettstudie 03.04.2024 6 timer 03.04.2024 2450 kr
Nettkurs / nettstudie 25.04.2024 6 timer 25.04.2024 2450 kr
Nettkurs / nettstudie 30.04.2024 6 timer 30.04.2024 2450 kr
Nettkurs / nettstudie 07.05.2024 6 timer 07.05.2024 2450 kr
Nettkurs / nettstudie 14.05.2024 6 timer 14.05.2024 2450 kr
Nettkurs / nettstudie 23.05.2024 6 timer 23.05.2024 2450 kr
Nettkurs / nettstudie 11.06.2024 6 timer 11.06.2024 2450 kr
Nettkurs / nettstudie 04.07.2024 6 timer 04.07.2024 2450 kr

Arbeidsvarsling kurs 1 og 2 - Teams

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 1 og 2 via teams. Skal du arbeide som trafikkdirrigent på riks og fylkesvei, må du ha gjennomført dokumentert opplæring i arbeidsvarsling kurs. Kurs 2 er ment for ansvarshavende som påtar seg rollen som stedsansvarlig på det angitte arbeidsområdet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 13.03.2024 (+3) 12 timer13.03.2024 (+3) 7200 kr
Nettkurs / nettstudie 09.04.2024 12 timer 09.04.2024 7200 kr
Nettkurs / nettstudie 30.05.2024 12 timer 30.05.2024 7200 kr
Nettkurs / nettstudie 13.08.2024 12 timer 13.08.2024 7200 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - Nettkurs: 20% for nye kunder!

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 2 via teams. Dette kurset er ment for ansvarshavende som påtar seg rollen som stedsansvarlig på det angitte arbeidsområdet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 timer 4500 kr

Arbeidsvarsling kurs 3 - Nettkurs: 20% rabatt for nye kunder!

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 3 via teams. Opplæringen gir kursdeltakerne grunnleggende kjennskap til kravene som settes av skiltmyndigheten for utførelse av trafikkdirigering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 04.04.2024 (+3) 3 timer04.04.2024 (+3) 2050 kr
Nettkurs / nettstudie 07.05.2024 3 timer 07.05.2024 2050 kr
Nettkurs / nettstudie 14.05.2024 3 timer 14.05.2024 2050 kr
Nettkurs / nettstudie 23.05.2024 3 timer 23.05.2024 2050 kr

Arbeidsvarsling kurs 3 - Teams - Kveld

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 3 via teams. Opplæringen gir kursdeltakerne grunnleggende kjennskap til kravene som settes av skiltmyndigheten for utførelse av trafikkdirigering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 2300 kr

Arbeidsvarslingskurs 1 Klasserom på nett

Vi tilbyr både Arbeidsvarslingskurs 1 og Arbeidsvarslingskurs 2, hvorav det første kurset er for de som skal utføre veiarbeid jevnlig og som har ansvar for området der arbeidet finner sted. Dette kurset er nødvendig for arbeider der man krever godkjent arbeidsvarslingsplan. Mens arbeidsvarslingskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 05.03.2024 (+15) 8 timer05.03.2024 (+15) 2500 kr
Nettkurs / nettstudie 13.03.2024 8 timer 13.03.2024 2500 kr
Nettkurs / nettstudie 03.04.2024 8 timer 03.04.2024 2500 kr
Nettkurs / nettstudie 09.04.2024 8 timer 09.04.2024 2500 kr
Nettkurs / nettstudie 25.04.2024 8 timer 25.04.2024 2500 kr
Nettkurs / nettstudie 30.04.2024 8 timer 30.04.2024 2500 kr
Nettkurs / nettstudie 07.05.2024 8 timer 07.05.2024 2500 kr
Nettkurs / nettstudie 14.05.2024 8 timer 14.05.2024 2500 kr
Nettkurs / nettstudie 23.05.2024 8 timer 23.05.2024 2500 kr
Nettkurs / nettstudie 30.05.2024 8 timer 30.05.2024 2500 kr
Nettkurs / nettstudie 06.06.2024 8 timer 06.06.2024 2500 kr
Nettkurs / nettstudie 11.06.2024 8 timer 11.06.2024 2500 kr
Nettkurs / nettstudie 18.06.2024 8 timer 18.06.2024 2500 kr
Nettkurs / nettstudie 27.06.2024 8 timer 27.06.2024 2500 kr
Nettkurs / nettstudie 04.07.2024 8 timer 04.07.2024 2500 kr
Nettkurs / nettstudie 13.08.2024 8 timer 13.08.2024 2500 kr

Arbeidsvarslingskurs 2 Klasserom på nett

Vi tilbyr både Arbeidsvarslingskurs 1 og Arbeidsvarslingskurs 2, hvorav det første kurset er for de som skal utføre veiarbeid jevnlig og som har ansvar for området der arbeidet finner sted. Dette kurset er nødvendig for arbeider der man krever godkjent arbeidsvarslingsplan. Mens arbeidsvarslingskurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 13.03.2024 (+3) 16 timer13.03.2024 (+3) 5000 kr
Nettkurs / nettstudie 09.04.2024 16 timer 09.04.2024 5000 kr
Nettkurs / nettstudie 30.05.2024 16 timer 30.05.2024 5000 kr
Nettkurs / nettstudie 13.08.2024 16 timer 13.08.2024 5000 kr

Arbeidsvarslingskurs 3 Klasserom på nett

Arbeidsvarslingskurs 3 manuell trafikkdirigering Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav som skiltmyndigheten setter til de sin skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 03.04.2024 (+4) 3 timer03.04.2024 (+4) 2500 kr
Nettkurs / nettstudie 14.05.2024 3 timer 14.05.2024 2500 kr
Nettkurs / nettstudie 06.06.2024 3 timer 06.06.2024 2500 kr
Nettkurs / nettstudie 18.06.2024 3 timer 18.06.2024 2500 kr
Nettkurs / nettstudie 27.06.2024 3 timer 27.06.2024 2500 kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - bedriftsinternt

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1 for bedrifter. Alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesvei, må ha opplæring i arbeidsvarsling. Krav til obligatorisk opplæring gjelder uavhengig av om arbeidet er lønnet eller ikke.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - engelsk nettkurs

Vi tilbyr nettkurs på engelsk i arbeidsvarsling 1 for alle som skal utføre arbeid på og ved veg. Kurset gir stedlig ansvarsrett. Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg skal minimum ha gjennomgått dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 30.04.2024 (+1) 1 dag30.04.2024 (+1) 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 20.06.2024 1 dag 20.06.2024 2300 kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i arbeidsvarsling 1 for alle som skal utføre arbeid på og ved veg. Kurset gir stedlig ansvarsrett. Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg skal minimum ha gjennomgått dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 05.03.2024 (+31) 1 dag05.03.2024 (+31) 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 07.03.2024 1 dag 07.03.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 11.03.2024 1 dag 11.03.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 15.03.2024 1 dag 15.03.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 20.03.2024 1 dag 20.03.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 22.03.2024 1 dag 22.03.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 26.03.2024 1 dag 26.03.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 02.04.2024 1 dag 02.04.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 04.04.2024 1 dag 04.04.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 08.04.2024 1 dag 08.04.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 12.04.2024 1 dag 12.04.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 17.04.2024 1 dag 17.04.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 19.04.2024 1 dag 19.04.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 22.04.2024 1 dag 22.04.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 25.04.2024 1 dag 25.04.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 30.04.2024 1 dag 30.04.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 02.05.2024 1 dag 02.05.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 06.05.2024 1 dag 06.05.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 10.05.2024 1 dag 10.05.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 15.05.2024 1 dag 15.05.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 21.05.2024 1 dag 21.05.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 23.05.2024 1 dag 23.05.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 28.05.2024 1 dag 28.05.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 05.06.2024 1 dag 05.06.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 07.06.2024 1 dag 07.06.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 12.06.2024 1 dag 12.06.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 14.06.2024 1 dag 14.06.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 17.06.2024 1 dag 17.06.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 20.06.2024 1 dag 20.06.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 27.06.2024 1 dag 27.06.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 04.07.2024 1 dag 04.07.2024 2300 kr
Nettkurs / nettstudie 10.07.2024 1 dag 10.07.2024 2300 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende - bedriftsinternt

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2 for bedrifter. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende - nettkurs

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2 for ansvarshavende som nettkurs. Ansvarshavende er den som skal planlegge arbeidet og ha ansvar for søknader til kommunen og Statens Vegvesen. Kurset gir stedsansvarsrett.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 05.03.2024 (+7) 2 dager05.03.2024 (+7) 3900 kr
Nettkurs / nettstudie 19.03.2024 2 dager 19.03.2024 3900 kr
Nettkurs / nettstudie 24.04.2024 2 dager 24.04.2024 3900 kr
Nettkurs / nettstudie 07.05.2024 2 dager 07.05.2024 3900 kr
Nettkurs / nettstudie 14.05.2024 2 dager 14.05.2024 3900 kr
Nettkurs / nettstudie 11.06.2024 2 dager 11.06.2024 3900 kr
Nettkurs / nettstudie 25.06.2024 2 dager 25.06.2024 3900 kr
Nettkurs / nettstudie 08.07.2024 2 dager 08.07.2024 3900 kr

Visio - utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i Visio for bedrifter. Vi har utarbeidet et eget kurs for bruk av MS Visio til utarbeidelse av varslingsplaner. Det blir ikke gitt ren opplæring i Visio, men kun grunnleggende for å ta i bruk programmet for utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Visio - utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner - nettkurs

Vi tilbyr kurs i Visio - utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner som nettkurs. Vi har utarbeidet et eget kurs for bruk av MS Visio til utarbeidelse av varslingsplaner. Det blir ikke gitt ren opplæring i Visio men kun grunnleggende for å ta i bruk programmet for utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.03.2024 1 dag12.03.2024 2950 kr

Arbeidsvarsling kurs 1, støttekurs klasserom - nettkurs

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1, støttekurs klasserom som nettkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 10.390 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - nettkurs

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 2. Målsettingen er å gi kursdeltakerne en teoretisk tyngde for å sikre arbeidet i forkant, på en lovlig og hensiktsmessig måte. Det er betryggende for alle enten det gjelder de ansvarlige, ansatte på stedet, eller andre som berøres av arbeid på offentlig grunn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager

 |  1 2 3 4   |  Neste side >>