Vertskapsrollen - Reiseliv Vg2 - nettkursKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Bli student på nettskolen som følger din timeplan. Studer hvor du vil, når du vil, i et sosialt miljø med dyktige lærere og personlig oppfølging.
Pris: 5800

Vertskapsrollen skal gi kunnskap og forståelse av vertskapsrollen i reiselivsbransjen. Dette innebærer forståelse for kultur, kommunikasjon og service. Vertskapsrollen skal gi trening i hvordan ulike gjester kan møtes og hvilken betydning vertskapsrollen kan ha for reiselivsopplevelsen.

Vertskapsrollen er et av kursene på Reiselivsskolen.Kursbeskrivelse:

Faget er delt opp i følgende fem emner/studieenheter:
1 - Vertskapsrollen
2 - Gjesteorientering og produktkunnskap
3 - Kultur – fra kultur som attraksjon til noe som krever forståelse hos medarbeidere innen reiseliv
4 - Kommunikasjon og service i reiselivsbedrifter
5 - Internett og nettsider i markedsføring og salg
6 - Vertskapsrollen som en del av et helhetlig reiselivsprodukt

Hver studieenhet består av:
• Kompetansemål for studieenheten
• Tekst om emnet
• Bloggoppgaver
• Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
• Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

Varighet:
Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning:
7 uketimer som tilsvarer 197 årstimer

Målgruppe for kurset

Vertskapsrollen er et av tre programfag på Reiseliv Vg2. Det kan også tas som enkeltstående kurs.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle

Kursmateriell

Læremidler som inngår i kursprisen:
Vertskapsrollen for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: 2013.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen:
I dette kurset trenger man ikke å kjøpe noen lærebok

Eksamen / sertifisering

Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. Du må melde deg opp til privatisteksamen om du vil ha en eksamenskarakter.

Eksamen:
Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.