Service og samferdsel vg1 - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv ønsker
Pris: 10.000

Vi tilbyr kurs i service og samferdsel vg1 som nettkurs. Kurset handler om markedsføring og service og viser hvilke prosesser en kunde gjennomgår fra behov oppstår til behov er tilfredsstilt.

Markedsførings- og servicearbeidet skal legge grunnlag for å møte framtidige krav til bruk av nye medier og salgskanaler i arbeidet. Videre skal opplæringen gi grunnleggende kunnskap om sikkerhet for å kunne vurdere risiko og foreslå tiltak for å forebygge uønskede hendelser. Den skal også bidra til å sikre verdier i virksomheten.

Innenfor samferdsel skal opplæringen gi grunnleggende kunnskaper om nødvendige vurderinger ved valg av transporttjenester og vareflyt, og den skal legge grunnlag for sikker transport av personer, varer og tjenester samt planlegge gode reiseopplevelser.

Opplæringen i felles programfag i service og samferdsel skal legge grunnlag for å utvikle en kompetanse som møter framtidige krav fra næringslivet, forbrukeren og samfunnet. Den skal fremme god service og kommunikasjon knyttet til drift og produksjon i virksomhetene.


Kursinnhold:
• Felles programfag
• Administrasjon og økonomi
• Markedsføring og salg
• Sikkerhet og transport

Tidsplan:
• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av mapper til retting.
• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og du velger selv hvor lang tid du vil bruke.

Innleveringer:
• En innlevering for hvert fag - i alt 3.
• Kurset er i tråd med læreplanens kompetansemål

Lånekassen:
• Kurset er godkjent i Lånekassen

Etter bestått Vg1, kan man fortsette på Vg2:
• IKT-servicefag Vg2
• Reiseliv Vg2
• Salg, service og sikkerhet vg2 - NB dette tilbyr vi som nettkurs.
• Transport og logistikk Vg2

Aktuelle yrker
• IKT-servicemedarbeider
• Kontor- og administrasjonsmedarbeider
• Logistikkoperatør
• Reiselivsmedarbeider
• Resepsjonist
• Salgsmedarbeider
• Vekter

Målgruppe for kurset

Kurset passer for alle som ønsker å kvalifisere seg til et yrke innen salg, service og sikkerhet. Service og samferdsel vg1 er første året i utdanningen.

Eksamen / sertifisering

Privatisteksamen etter gjeldende regler