Salg, service og sikkerhet vg2 - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv ønsker
Pris: 10.000

Vi tilbyr kurs i salg, service og sikkerhet vg2 som nettkurs. Kurset handler om salg, service og sikkerhet skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen kundebehandling, sikkerhetsplanlegging og økonomistyring i varehandel og tjenesteleveranser.

Opplæringen skal bidra til å sikre levedyktige virksomheter innen varehandel og tjenesteleveranse, ved å medvirke til å utvikle kunnskaper om planmessig, sikker, effektiv og miljømessig riktig vare- og tjenesteleveranse og å forstå hvordan markeder virker og påvirkes. Opplæringen skal bidra til å gi kunnskaper om markedsføring, økonomi og sikkerhet, og utvikle kompetanse i praktisk salg og bruk av digitale redskaper.

Å gi grunnlag for utvikling av kunnskap om hvordan ulike markeder fungerer og endrer seg over tid, står også sentralt i opplæringen. Videre skal opplæringen bidra til å gi kunnskaper om forebyggende sikkerhetsarbeid, om betydningen av langsiktig planlegging, relevant regelverk og etiske normer, og å utvikle kompetanse til å utføre administrative arbeidsoppgaver. Opplæringen skal gi grunnlag for kompetanse for å utføre oppgaver på ulike skadesteder.


Kursinnhold:
• Markedsføring og salg
• Sikkerhet
• Økonomi og administrasjon

Tidsplan:
• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av mapper til retting.
• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og du velger selv hvor lang tid du vil bruke.

Innleveringer:
• En innlevering for hvert fag - i alt 3.
• Kurset er i tråd med læreplanens kompetansemål.

Lånekasse:
• Kurset er godkjent i Lånekassen.

Yrker som bygger på vg2 salg, service og sikkerhet:
• Kontor- og administrasjonsmedarbeider
• Salgsmedarbeider
• Vekter


Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs i salg, service og sikkerhet vg2


Eksamen/sertifisering:
Privatisteksamen etter gjeldende regler