Vernombud - BedriftsinterntKursarrangør: Kompetanse AS
Sted: I våre lokaler i Drammen eller hos din bedrift
          Akershus
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Varighet: 3 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i vernombud for bedrifter. Kurset er rettet mot bygg og anleggs bransjen. Kurset avholdes over tre dager, for øvrig sørger Kompetanse AS for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
• Arbeidsmiljøloven (AML)
• Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø
• HMS Forskriften
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Verneombudets oppgaver og plikter
• Vernerunder, kartlegging og oppfølging
• Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
• Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
• Målrettet HMS arbeid
• Internkontroll

Målgruppe:
Verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS og HR.

Krav Forkunnskap:
Ingen

Kursmateriell:
Inkludere all kursmateriell og lunsj alle dagene.

Eksamen / sertifisering:
Det blir utstedelse av kompetansebevis.