Sosiale medier i offentlig sektorKursarrangør: Webgruppen
Sted: Rett ved Oslo Sentralstasjon
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Strandgaten 19, 0152 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 – 15:30
Varighet: 1 dager
Pris: 11..980

Vi tilbyr kurs i Sosiale medier i offentlig sektor. Dette er et spesialkurs for deg som jobber eller skal jobbe med sosiale medier i offentlig sektor.Etter endt kurs skal du være i stand til å ta praktiske grep for å bygge og vedlikeholde bedriftens relasjoner i sosiale medier.

Kurset dekker blant annet:

Relevant nærvær i sosiale medier
• Hvilken rolle spiller sosiale medier i virksomheten?
• Informasjonsarbeid i sosiale medier
• Håndtering av tilbakemeldinger og kundebehandling

Hvilke kanaler egner seg til hva?
• Nøkkeltall om sosiale medier i Norge
• De forskjellige kanalenes egenart og forskjellene mellom dem
• Relevante bruksmønstre i forskjellige kanaler

Facebook-universet
• Firmasiden på Facebook og relevante oppsetts-optimaliseringer for denne
• Tips og forslag til gode oppdateringer og publiseringsrutiner
• Når og hvordan er det relevant å ta Instagram i bruk?

Øvrige kanaler
• Twitter som debatt- og påvirkningskanal
• Linkedin som rekrutterings- og HR-kanal
• Når er YouTube, Snapchat og Pinterest relevante kanaler?

Systematisk arbeid:
• Hvilke regler og rutiner bør du ha på plass rundt sosiale medier?
• Hvordan legge til rette for godt samarbeid innad i bedriften?
• Hvem bør du rapportere til om hva?

Målgruppe for kurset

Kurs for deg som har ansvar for å drive kommunikasjon, informasjonsformidling og/eller kundebehandling gjennom sosiale medier i dag, eller som kommer til å få slikt ansvar i nærmeste fremtid.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmateriell og lunsj.