PersonløfterSted: Jeg dekker primært Rogaland og Agder, men er også åpen for andre områder
          Vest-Agder
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon

Vi tilbyr kurs i personløfter. Riktig bruk av personløftere har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på truckfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser.

Innhold:
Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen. Praksis på klasse A og B blir gjennomført på kurset, klasse C på forespørsel.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs i personløfter

Bedriftsinterne kurs:
Dersom du eller din bedrift / ansatte har behov for personløfterkurs sender du oss en forespørsel.