Personlig kurs i selvledelseSted: Helsehuset
          Vest-Agder, Kristiansand
Kursadresse: Markensgate 42, 4612 Kristiansand (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 timer
Pris: 777

Bli din egen beste sjef med god selvtillit og selvfølelse. Lær hvordan du håndterer mentale og praktiske utfordringer på et nivå som gjør at du blir din egen beste sjef med større motstandsdyktighet og indre kraft. Med selvledelse lever du et liv på egne vilkår med god selvtillit og god selvfølelse.

Hva får du:

• Du får personlig undervisning tilpasset deg og din situasjon
• Mentale teknikker for å endre/håndtere tanker og følelser
• Handlingsplan for praktisk gjennomføring
• Teknikker for varig endring på bevisst og ubevisst nivå
• Kursplan tilpasset deg og ditt liv


Hvordan moderne psykologimetodikker satt sammen for å gi deg det "beste fra det beste".


• NLP psykologi (nevro lingvistisk psykolog). NLP er hvordan vi bruker våre sanser , hvordan det bevisste og ubevisste sinn programmeres gjennom sanser, nevrologi og språk koder.
• CBT psykologi er kognitiv atferds psykologi som tar for seg samspillet mellom tanker, følelser og atferd. CBT er også kjent som psykoterapi.

• TLT psykologi er tilstandsterapi. Metodikkene er basert på samspillet mellom det bevisste og ubevisste sinn for å skape varig endring.
• Motivasjonspsykolgi er vår indre drivkraft, det som fører oss fremover.
• Kurset gir deg nødvendig viten om psykologi, mental mestring og mental trening.

Målgruppe for kurset

For deg som ønsker å lære mer om selvledelse og for deg som ønsker å leve mer og bedre med god selvtillit og god selvfølelse.