Personlig utvikling, ledelse og salg – BedriftsinterntKursarrangør: Ann Ahlqvist
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 6 måneder

Dette er mitt grunnkurs, som har som mål å bidra til at du blir den beste utgaven av deg selv.

Du vil lære å prioritere det viktigste først, planlegge og ta kontroll over egen tid slik at du når dine viktigste mål både på jobb og privat. Prosessen, teknikkene og metodene vil gjøre deg mer sikker og trygg i situasjoner som er viktige for deg. Du vil bli oppfattet som en tydelig leder med tyngde og respekt. Du kan forvente deg

Prosessen starter med at du finner ut hvilke forandringer du ønsker å gjøre, og hvilke mål, resultater og drømmer du vil oppnå, både på jobb og privat. Vi kommer å utfordre deg og hjelpe deg med å lage din personlige handlingsplan for at du raskere skal nå dine mål. Hver gang vi treffes får du nye teknikker som vi kommer å trene på slik at du kan implementere dem direkte.

• Resultater på et nytt nivå gjennom relasjonsbygging.
Du vil kunne skape større tillit og fortrolighet i alle dine relasjoner.
• Kraftfull kommunikasjon
Du vil bli mer overbevisende og få større gjennomslag når du selger inn deg selv, dine ideer og din bedrift. Du vil også lære å lytte empatisk for å virkelig forstå behov og ønsker hos dine kunder og kolleger.
• Tydelig lederskap
Du vil oppfattes som en tydeligere leder med større tyngde og respekt. Du vil også oppleves som en mer motiverende leder.
• Økt selvtillit.
Du kommer å føle deg mer sikker og trygg i situasjoner som er viktige for deg.

• Balanse mellom jobb og privat gjennom selvledelse
Du vil lære å prioritere det viktigste først, planlegge og ta kontroll over egen tid slik at du når dine viktigste mål både på jobb og privat.
• Økt motivasjon.
Du vil finne frem til din egen indre ”drive” som vil føre deg til suksess, økt selvtillit og personlig styrke. Din glede, entusiasme og positivitet vil smitte over på andre.


Programmet går i tre steg:

1) Et treningsprogram med 10 samlinger, tirsdager kl. 14.00-18.00

Samtale for å få frem dine behov og ønskede resultater
Samarbeide med din leder for å få støtte i din utvikling
Samarbeide med kurskamerater
Statusmøte etter halve kurset for å evaluere oppnådde mål
Oppfølging per telefon og e-post av din mentor
2) Testing av verktøy på egen hånd i 1 måned

Denne delen avsluttes med et oppfølgingstreff, samling 11
3) Testing av verktøy på egen hånd i 1 måned

Denne delen avsluttes med et nettverkstreff, samling 12
Praktisk informasjon

Neste kurs starter opp tirsdag 6. september 2016.