Personlig utvikling – ledelse - BedriftsinterntKursarrangør: Ann Ahlqvist
Sted: Hele landet, Jeg kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale

Velkommen til et unikt treningsprogram innen personlig utvikling!

Dette er mitt mest solgte kurs, som har som mål å bidra til at du blir den beste utgaven av deg selv.

• Du vil lære å prioritere det viktigste først, planlegge og ta kontroll over egen tid slik at du når dine viktigste mål både på jobb og privat.
• Prosessen, teknikkene og metodene vil gjøre deg mer sikker og trygg i situasjoner som er viktige for deg.
• Du vil bli oppfattet som en mer tydelig person med større tyngde og respekt.

Du kan forvente deg:
Prosessen starter med at du finner ut hvilke forandringer du ønsker å gjøre, og hvilke mål, resultater og drømmer du vil oppnå, både på jobb og privat. Vi kommer å utfordre deg og hjelpe deg med å lage din personlige handlingsplan for at du raskere skal nå dine mål. Hver gang vi treffes får du nye teknikker som vi kommer å trene på slik at du kan implementere dem direkte.

• Resultater på et nytt nivå gjennom relasjonsbygging.
Du vil kunne skape større tillit og fortrolighet i alle dine relasjoner.
• Kraftfull kommunikasjon
Du vil bli mer overbevisende og få større gjennomslag når du selger inn deg selv, dine ideer og din bedrift. Du vil også lære å lytte empatisk for å virkelig forstå behov og ønsker hos dine kunder og kolleger.
• Tydelig lederskap
Du vil oppfattes som en tydeligere leder med større tyngde og respekt. Du vil også oppleves som en mer motiverende leder.
• Økt selvtillit.
Du kommer å føle deg mer sikker og trygg i situasjoner som er viktige for deg.
• Balanse mellom jobb og privat gjennom selvledelse
Du vil lære å prioritere det viktigste først, planlegge og ta kontroll over egen tid slik at du når dine viktigste mål både på jobb og privat.
• Økt motivasjon.
Du vil finne frem til din egen indre ”drive” som vil føre deg til suksess, økt selvtillit og personlig styrke. Din glede, entusiasme og positivitet vil smitte over på andre.

Hvordan
Programmet går i tre steg:

1) Et treningsprogram med 10 samlinger, mandager kl. 14.00-18.00
• Samtale for å få frem dine behov og ønskede resultater
• Samarbeide med din leder for å få støtte i din utvikling
• Samarbeide med kurskamerater
• Statusmøte etter halve kurset for å evaluere oppnådde mål
• Oppfølging per telefon og e-post av din mentor

2) Testing av verktøy på egen hånd i 1 måned
• Denne delen avsluttes med samling 11

3) Testing av verktøy på egen hånd i 1 måned
• Denne delen avsluttes med samling 12

Uttalelser

Jeg er imponert over hvordan Anns metoder, hennes personlighet, og hennes profesjonalitet bidro til å gjøre våre gruppeledere i stand til å ta i mot de nye utfordringene så raskt. De er blitt tydeligere og mer motiverende i sin lederrolle og dette har bidratt til økt effektivitet og trivsel i avdelingene. Gjennom dette bidraget, klarte vi også å utvikle selskapet i 2009 på en måte som overgikk våre budsjetter og styrets forventninger.
SALDO REGNSKAP, BØRRE NIELSEN, DAGLIG LEDER


En av grunnene til at jeg startet på kurset var at jeg følte at jeg ikke alltid fikk gjennomslag for mine ideer på møter. Gjennom den presentasjonstreningen vi har hatt har jeg fått teknikker som jeg tar med meg inn i mine møter. Jeg går nå inn i møter med større trygghet og sikkerhet og vet at jeg er kraftfull. Jeg har også fått tilbakemelding på at mine innlegg er både tydelige og konstruktive. Det aller viktigste jeg lærte på kurset var dog tilstandsstyring. Jeg tar ikke lenger med meg stress, jeg bruker noen teknikker og det fungerer. Jeg har en tro på at jeg klarer ting og det gjør meg mer glad og fornøyd.
TOLL- OG AVGIFTSDIREKORATET, KARIANNE LØKEN, SENIORRÅDGIVER