Når barns atferd gjør deg bekymretKursarrangør: BRO AOF
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Torggata 12, 0181 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:30
Varighet: 6 timer
Pris: 1.690

Mange barn viser atferd som gjør de voksne bekymret. Hva forteller denne bekymringen oss, og hvordan kan vi håndtere den? Hvordan kan vi hjelpe barnet til å sette ord på hvordan de har det, og snakke med dem om vanskelige tema?

Konsentrasjonsproblemer, tristhet, tilbaketrekning, uro og sinne hos barn stiller store pedagogiske krav til personalet, og vi lurer på om det er grunn til bekymring for omsorgssituasjonen til barnet. Kurset har som mål å bidra til at barn får tidligere og riktigere hjelp.

Kursinnhold:

Hva er atferdsproblemer:
• Definisjoner og ulike oppfatninger

Omsorgssvikt eller atferdsproblemer:
• Likheter og forskjeller
• Det utagerende barnet og det stille barnet

Tegn på omsorgssvikt - ulike former:
• Barn av psykisk syke foreldre
• Når mamma eller pappa drikker
• Vold i nære relasjoner
• Barn som er utsatt for seksuelle overgrep

Samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner - det barn ikke vet har de vondt av:
• Tilpasning av samtalen til barnets nivå
• Barnebøker - hvordan kan vi bruke disse

Foreldresamarbeid - hvordan presentere en bekymring for foreldre:
• Observasjon
• Dokumentasjon
• Samarbeid etter at bekymringen er presentert
• Foreldre fra andre kulturer - en ekstra utfordring

Forebyggende tverrfaglig samarbeid:
• Hvordan benytte andres kompetanse
• Meldeplikt og opplysningsplikt for offentlig ansatte

Kursholder: Therese Rieber-Mohn

Therese Rieber-Mohn er barnevernspeda­gog med videreutdanning i kriminologi og ledelse. Har mange års erfaring fra arbeid i barnehage og har jobbet i pedagogisk fagsenter med barn med atferdsvansker. Har også vært barnevernleder i flere kommuner og jobbet som seksjonssjef i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Jobber nå som leder i Connexa Barnevern AS.