Miljøledelse ISO 14001 - påbygningKursarrangør: DNV GL Business Assurance
Sted: DNV GL senteret på Høvik
          Akershus, Bærum / Sandvika
Kursadresse: Veritasveien 1, 1363 Høvik (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 8.900

Vi tilbyr påbygningskurs i miljøledelse ISO 14001. Gjennom forelesning og praktiske øvelser relatert til dine utfordringer, legger DNV GL til rette for at du får en bedre forståelse av kravene i ISO 14001 og hvordan disse kan implementeres.

Kursinnhold:
På kurset vil deltakerne få jobbe med egne prosesser for å komme videre med sitt ledelsessystem for miljø. Det vil bli gitt en innføring i hvordan sentrale elementer i ISO 14001 kan implementeres. Dette gjøres gjennom forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner. Det forventes at kursdeltakere tar med seg relevante problemstillinger / utfordringer tilknyttet eget miljøledelsessystem.

Kurset vil vektlegge:
• Miljøkartlegging gjennom verdikjeden for å identifisere vesentlige miljøaspekt
• Driftskontroll med vesentlige miljøaspekt
• Overvåking og måling av miljøprestasjon
• Forbedringsmål og handlingsplaner
• Kontroll med overholdelse av krav (samsvarsvurdering)
• Miljøavvik, forebyggende og korrigerende tiltak
• Miljørisiko, beredskap og innsats
• Dokumentasjonskrav

Kurset skal også bidra til felles læring og erfaringsutveksling mellom bedriftene som deltar.

Målgruppe for kurset

Dette kurset er relevant for alle som arbeider med etablering av miljøledelse i sin virksomhet, enten man er i oppstartsfasen eller ønsker å forbedre eksisterende ledelsessystem for miljø.

Forkunnskaper:
• Deltakerne må ha kjennskap til standarden enten ved å ha gjennomført introduksjonskurset, eller gjennom sitt arbeid med miljøstyring.