Markedsføring og salg - Salg, service og sikkerhet Vg2 - nettkursKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Bli student på nettskolen som følger din timeplan. Studer hvor du vil, når du vil, i et sosialt miljø med dyktige lærere og personlig oppfølging.
Pris: 5600

Markedsføring og salg er et av tre programfag på Salg, service og sikkerhet Vg2 og Salgsmedarbeider (for deg med lang praksis innen salg og ønsker å ta fagbrev). Det kan også tas som enkeltstående kurs.

Markedsføring og salg er et av kursene på Salg, service og sikkerhet Vg2Kurset gir grunnleggende kunnskap om viktige elementer i markedsføring og salg. Det gir innsikt i markedsføringsaktiviteter, intern og ekstern markedsføring, salg og forbrukeratferd. Det gir også kunnskap i hva som er viktig i utviklingen av en bedrift og ulike forretningskonsepter.


Kursbeskrivelse:

Faget er delt opp i følgende seks emner/studieenheter:
1 - Grunnleggende forståelse av markedsføring og salg
2 - Konkurranse og markedsføringsverktøy
3 - Markedet, kommunikasjon og konkurranse
4 - Salg og service
5 - Internett og nettsider i markedsføring og salg
6 - Etikk og trender i markedsføring og salg

Hver studieenhet består av:
• læringsmål for studieenheten
• tekst om emnet
• bloggoppgaver
• tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
• innsendingsoppgaver som vurderes og kommenteres av lærer

Varighet:
Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning:
6 uketimer som tilsvarer 169 årstimer

Målgruppe for kurset

Markedsføring og salg er et av tre programfag på Salg, service og sikkerhet Vg2 og Salgsmedarbeider (for deg med lang praksis innen salg og ønsker å ta fagbrev). Det kan også tas som enkeltstående nettkurs.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle

Kursmateriell

Læremidler som inngår i kursprisen:
Markedsføring og salg for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: 2013

Læremidler som ikke inngår i kursprisen:
Vi anbefaler læreboken: Salg, service og sikkerhet. Markedsføring og salg. Fagbokforlaget: Per Nørgaard 2008.

Eksamen / sertifisering

Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. Du må melde deg opp til privatisteksamen om du vil ha en eksamenskarakter.

Eksamen:
Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.