Livbåtfører sliskelivbåt - repetisjonKursarrangør: RelyOn Nutec
Sted: RelyOn Nutec Trondheim
          Sør-Trøndelag, Trondheim
Kursadresse: Bynesveien 66, 7018 Trondheim (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 08:30
Varighet: 1 dag
Pris: 10.857
Neste kurs: 11.10.2019 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører sliskelivbåt.

Deltakeren skal etter endt opplæring kunne:
• Klargjøre livbåt for evakuering
• Organisere og lede mønstring og ombordstigning
• Kommunisere via radio, internt i livbåt og med beredskapsledelsen
• Sjøsette livbåt fra innretning og manøvrere/føre i sikker sone livbåt
• Tilrettelegge for opphold ombord
• Håndtere nød systemer og utstyr tilpasset ulike forhold om bord i livbåt
• Heising av båt, snuing og sleping av flåte (STCW)

Målgruppe for kurset

Repetisjon for personell som utøver livbåtførerfunksjonen på Sliskelivbåter, innen offshore og maritim virksomhet. Kurset dekker Norsk olje og gass sine retningslinjer for repetisjon livbåtfører.

Forkunnskaper:
• Grunnleggende sikkerhetsopplæring
• Livbåtfører grunnkurs

Språk:
• Kurset holdes på norsk

Eksamen / sertifisering

Deltakeren vurderes under all praktisk opplæring. Dersom deltaker vurderes å ikke innfri kompetansemålene, underkjennes vedkommende.