KonsernregnskapKursarrangør: Wolters Kluwer Norge AS
Sted: Hordaland, Bergen
Hordaland
Kursadresse: Sandbrogaten 5, 5003 Bergen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:00
Varighet: 1 dag
Pris: 3.800

I første del av kurset vil de grunnleggende reglene for konsolidering og konsernregnskap bli gjennomgått inklusiv de lover og regler som dekker dette fagområdet. Fokus vil være på de norske reglene for konsernregnskapet.

Innhold:
Deretter vil vi utarbeide et komplett konsernregnskap i et case med bruk av Konsern og Årsavslutning. Gjennomgangen i Konsern vil ta for seg både manuelle elimineringer samt Oppkjøps- og konsolideringsmodulen som ligger i verktøyet. Nyheten i 2015 med summering av noter og kontantstrømoppstilling vil også bli gjennomgått.

Av områder som vil bli gjennomgått er innholdet og formalkravene til ett konsernregnskap, oppkjøpsmetoden med mer- og mindreverdianalyser og minoritet og de vanligste kontrollene som bør gjennomføres. Vurderes til 7 timer finansregnskap for regnskapsførere eller 7 timer regnskap for revisorer.